Vēlēšanu sistēmas: izveide, atšķirības un piemēri

Šeit atrodama daļa informātīvā materiāla no mājas lapas "Vēlēšanu administrācija un izdevumi" (Administration and Cost of Elections - ACE): http://www.aceproject.org/main/english/ - pārtulkota latviešu valodā. Šī projekta nolūks ir piedāvāt sistemātisku informāciju un analīzi par dažādām vēlēšanu sistēmām. Trīs starptautiskas organizācijas vēlēšanu sistēmu jomā ir sadarbojušās, lai sagatavotu šos materiālus. Projekta partneri ir Starptautiskais Vēlēšanu Sistēmu fonds (International Foundation for Election Systems), Starptautiskais Demokrātijas un Vēlēšanu Palīdzības institūts (International Institute for Democracy and Electoral Assistance) un Apvienoto Nāciju Ekonomikas un Sabiedrisko Lietu departaments (United Nations Department of Economic and Social Affairs).

Šeit skatāmo izlasi ir sarūpējusi Elizabete Rūtena RUTENS@aol.com.
Tulkošanas darbu ir veicis Pēteris Cedriņš
cedrins@gmail.com.

L A T V I S K I

WORD97

vērpetīte Vēlēšanu sistēmu izveides principi Izdrukāt WORD formatā
vērpetīte Dažādas vēlēšanu sistēmas Izdrukāt WORD formatā
vērpetīte Dažādu vēlēšanu sistēmu piemēri Izdrukāt WORD formatā
vērpetīte Papildus izveides principi Izdrukāt WORD formatā
vērpetīte    Elektorālā pārdale Jaunzēlandē Izdrukāt WORD formatā
vērpetīte     Robežu delimitācija (1. daļa) Izdrukāt WORD formatā
vērpetīte     Robežu delimitācija (2. daļa) Izdrukāt WORD formatā

A N G L I S K I

vērpetīte Principles of Electoral System Design
vērpetīte Various Electoral Systems
vērpetīte Case Studies of various Electoral Systems
vērpetīte    Additional Design Issues
vērpetīte    Electoral Redistribution in New Zealand
vērpetīte    Boundary Delimitation (Part 1)
vērpetīte    Boundary Delimitation (Part 2)

Tulkojumā pielietotā terminoloģija