114. sūra. Ļaudis

Līdzcietīgā, žēlsirdīgā Dieva vārdā!

(1) Saki:patveros pie Kunga, Kas ļaudīm,
(2) pie ķēniņa, Kas pār ļaudīm,
(3) pie Dieva, Kas ļaudīm -
(4) no slapstīgā Čukstētāja,
(5) kas čukst sirdīs ļaudīm,
(6) no džinniem un ļaudīm!

iepriekšējo ] augšup ]