K O R Ā N S

No senarābu valodas tulkojis Uldis Bērziņš

Es Uldi Bērziņu sastapu Bostonā 10. maijā un izlūdzos no viņa atļauju šeit nopublicēt viņa tulkojuma "darba versiju", par kuru viņš pats saka " ... tā, kurā saglabāju vairākus variantus tālākām pārdomām, konfrontācijai ar vietām, kur tālāktulkojot sastapšu tos pašus vārdus, teicienus, motīvus."

Juris Žagariņš

Korānu jeb islāma svētrakstu Lasījumu - vai Saukumu (arābiski 'al-kur'ān, arī semītu valodās "lasīt" un "skaļi saukt" bija apmēram tas pats), ko islāmticiīgie uztveŗ kā tiešu Allāha jeb Dieva atklāsmi Muhammedam, gadu un gadsimtu gaitā citvalodās cēluši daudzi pazīstami tulkotāji-zinātnieki (piemēram, vācu valodā Hennings un parets, angļu - Palmers, Ārberijs, franču - Kazimirskis, Blašērs, krievu - Sablukovs, Kračkovskis, Osmanovs). Nu jau vairākus gadus Korāna latviskošanai pievērsies dzejnieks un dzejas tulkotājs Uldis Bērziņš, kurš pirms tam ņēmies ar Vecās Derības poēzijas grāmatām - klajā nācis Ījabs (Rīgā: Zinātne, 1997. Skat. JG 214:46-47) un Zālamana Mācītājs, tulka saukts par Pulcētāju (Zinātne, 2000, turpat iespiešanā patlaban Dāvida dziesmas).

Muhammeds, kurš sauca sevi par Dieva vēstnieku, 610. - 622. g. pa gabalam saņēmis Korāna tekstu no Dieva ar eņģeļa Gabriēla starpniecību - transam līdzīgā stāvoklī, un vienmēr strikti dalījis "Dieva vārdu" no paša sprediķiem un prātulām - šie "cilvēciskas cilmes" teksti veido islāmā t.s. tradiciju jeb Sunnu. Kalifs Osmāns (644-656) uzdeva Muhammeda rakstvedim Saidam ibn Thabitam sastādīt no pravieša izteicieniem, runām, pamācībām utt. "officiālo" Korāna redakciju.

Rolfs Ekmanis (JG 228:27)

Korāns sastāv no 114 sūrām jeb nodaļām:
1. sūra. Atvērēja ] 2. sūra. Govs ] 3. sūra. Imrāndēli ] 4. sūra. Sievas ] 6. sūra. ] 9. sūra. ] 19. sūra. Marija ] 24. sūra ] 26. sūra. Dzejnieki ] 36. sūra. Jā’, Sīn. ] 43. sūra. Rotas./Greznas. ] 53. sūra. Zvaigzne ] 67. sūra. Valstība ] 78. sūra. Vēsts. ] 79. sūra. Izplūkdamie ] 80. sūra. Viņš saviebās ] 81. sūra. Kad ietīsies ] 82. sūra. Kad izirs ] 83. sūra. Apmērītāji ] 84. sūra. Kad sašķelsies ] 85. sūra. Zvaigznāji ] 86. sūra. Auseklis/Naktsviešņa ] 87. sūra. Visaugstais ] 88.sūra. Nestunda ] 89. sūra. Ausma ] 93. sūra. Rītastunda ] 94. sūra. Vai neatvērām ] 95. sūra. Vīģeskoks ] 96. sūra. Dīgsts ] 97. sūra. Likteņnakts ] 98. sūra. Pierādījums ] 99. sūra. Zemestrīce ] 100. sūra. Auļotājas ] 101. sūra. Grauja ] 102. sūra. Sacensties mantā ] 103. sūra. Novakare/Vakarstunda ] 104. sūra. Dzēlājs ] 105. sūra. Ziloņi/Zilonis. ] 106. sūra. Kuraišcilts ] 107. sūra. Izlīdzēt ] 108. sūra. Pilnavots ] 109. sūra. Noliedzēji ] 110. sūra. Palīdzība ] 111. sūra. Vīta virve ] 112. sūra. Šķīstīšana ] 113. sūra. Rītausma ] 114. sūra. Ļaudis ]

Visas sūras vienā WORD failā

Skat. arī 7/12/2006 <http://www.zagarins.net/korans.htm>