6. sūra.

...Mēs paugstinām, kuru gribam!
Paties, tavs Kungs – Gudrais, Zinošais!
Mēs dāvājām šim* Īzaku un Jēkabu,
un tos abus Mēs vadījām,
un Nou Mēs vadījām jau iepriekš,
bet no šā pēctečiem – Dāvidu, Zālamanu, Ījabu, Jāzepu, Mozu un Āronu –
tā Mēs atlīdzinām tiem, kas dara labu! –
Zaharijam, Jānim**, Jēzum, Elijam –
tie visi pieder taisnajiem! –
Išmaēlam, Elišam, Jonam, Lotam –
šos visus Mēs paaugstinājām pār pasaulēm,
un starp viņu tēviem, un pēcnākamiem , un brāļiem***
Mēs izraudzījām šos un vedām šos taisnu ceļu.
(Korāns 6:83-87)

*t.i. Abrahāmam.

** Korāna Jahja – Jaunās Derības Jānis Kristītājs.

***Vai: kā i dažus starp viņu tēviem, pēcnākamiem un brāļiem...

iepriekšējo ] augšup ] nākošo ]