4. sūra. Sievas

Dievs pavēl jums par jūsu bērniem:
dēlam tikpat kā divām meitām,
bet ja ir vairāk meitu nekā divas -
tām divas trešdaļas no visa,
ko tas atstājis,
bet ja ir viena - tai puse;
bet vecākiem katram sestā daļa no visa,
ko tas atstājis,
ja tam ir dēls;
bet ja tam nav dēla, un vecāki viņa mantinieki,
tad viņa mātei – trešdaļa;
bet ja tam ir brāļi,
tad viņa mātei – sestā daļa,
kad viņa novēlējumi izpildīti un parādi nomaksāti.
(4:11)

Bet Dieva ceļā lai cīnās,
kas par šīs dzīves cenu
pērk to nākamo.
Kas cīnīsies Dieva ceļā, vai tas kauts kritīs,
vai uzvarēs –
Mēs dosim tam dižu atalgu!
(4:74)

iepriekšējo ] augšup ] nākošo ]