3.sūra. Imrāndēli

Līdzcietīgā, Ž/žēlsirdīgā Dieva vārdā!

(1) Alif. Lām. Mīm.

(2) Dievs! Nav cita dieva, tik Viņš – Dzīvais, Mūžīgais! Viņš sūta un sūta tev lejup no šīs Grāmatas, lai īsteni apliecinātu to, ko Viņa roka jau devusi/kas jau bijis. Viņš sūtīja lejup Toru un Evaņģēliju (3) papriekš – ļaudīm par ceļvedi,
Un Viņš sūtīja tiem mērauklu/izpratni. Tos,kuri noliedz Dieva zīmes, tos gaida barga sodība – Dievs ir varens, un Viņam pieder atriebība!

(4) Paties, Dievam nekas nav slēpts ne virs zemes, ne debesīs. (5) Viņš darina jūs mātes miesās, kā Viņš grib. Nav cita Dieva, tik Viņš – Varenais, Gudrais!

iepriekšējo ] augšup ] nākošo ]