105. sūra. Ziloņi/Zilonis.

Līdzcietīgā un žēlsirdīgā Dieva vārdā!

(1) Vai neredzēji, kā tavs Kungs darīja ziloņu/a vedējiem?
(2) Vai Viņš tiem nelika vilties pašu viltībā?
(3) Viņš sūtīja pār tiem putnus bariem,
(4) lai tiem trāpa ar māla šķēpelēm -

(5) Viņš tos samala kā salmus!

iepriekšējo ] augšup ] nākošo ]