104. sūra. Dzēlājs

Līdzcietīgā, žēlsirdīgā Dieva vārdā!

(1) Vai! - ik dzēlājam, pēlājam,
(2) kas krāj mantu un skaita to,
(3) tic, ka manta šo darīs mūžīgu!

(4) Ak, nē! - viņu iekratīs Drumslātavā!
(5) Kā tev gan zināt, kāda ir Drumslātava?!
(6) Dievkurta uguns,
(7) kas uzšaujas pāri sirdīm -
(8) paties, tā savijas pāri tām
(9) kā garas klūgas!

iepriekšējo ] augšup ] nākošo ]