103. sūra. Novakare/Vakarstunda

Līdzcietīgā un žēlsirdīgā Dieva vārdā!

(1) Pie novakares/vakarstundas!
(2) Paties, cilvēce taisās uz putēšanu/iet nīkā,
(3) tak ne tie, kuri tic un pēc taisnības dara, kuri māca cits citam
    patiesību, kuri māca cits citam pacietību/iecietību!

iepriekšējo ] augšup ] nākošo ]