102. sūra. Sacensties mantā

Līdzcietīgā, žēlsirdīgā Dieva vārdā!

(1) Pa prātam jums krāt un sacensties mantā,
(2) kamēr kaps klāt -
(3) bet nē! - gan zināsiet!
(4) un vēlreiz nē! - gan jūs zināsiet!

(5) Ak, nē - ja jūs zinātos pavisam skaidri,
(6) jūs tad ieraudzītu Elli!

(7) Reiz jūs to ieraudzīsiet pavisam skaidri,
(8) un tai Dienā jums pavaicās -
    kā labpatīk?!

iepriekšējo ] augšup ] nākošo ]