107. sūra. Izlīdzēt

Līdzcietīgā, žēlsirdīgā Dieva vārdā!

(1) Palūk - šis noliedz Tiesas/atmaksas dienu?!
(2) Tādi dzen projām bāreni
(3) un neliek pabarot sūrdieni!

(4) Vai! - tiem lūdzējies,
(5) kas nelūdz no sirds,
(6) kas tik izrādās ļaudīm,
(7) bet liedzas izlīdzēt!

iepriekšējo ] augšup ] nākošo ]