108. sūra. Pilnavots

Līdzcietīgā, žēlsirdīgā Dieva vārdā!

(1) Paties, Mēs devām tev Pilnavotu -
(2) nu pielūdz savu Kungu un upurē!

(3) Paties, - kurš nīst tevi,
    tā dzimums aptrūksies!

*Komentātori interpretē šo vārdu (arābu kawthar – pilnība) gan kā Muhammedam dāvātā Paradīzes avota (vai ezera) apzīmējumu, gan kā norādi uz laicīgo labklājību un mūžīgo apskaidrību un svētību, ko pravietis iemantojis no Dieva.

iepriekšējo ] augšup ] nākošo ]