96. sūra. Dīgsts

Līdzcietīgā, Žēlsirdīgā Dieva vārdā!

(1) Lasi! Tava Kunga vārdā! – Viņa, Kurš radījis,
(2) radījis cilvēku no dīgsta, kas aizmeties!
(3) Lasi! Jo tavs Kungs ir visdāsnākais, -
(4) Viņš iemācīja rakstīt ar niedras spalvu,
(5) Viņš iemācīja cilvēkam, ko tas nezināja!

(6) Ak, nē! Paties, cilvēks trako,
(7) kad šķietas pietiekamies ar sevi pašu/pats sevim dižens!
(8) Paties, pie tava Kunga būs jāatgriežas!

(9) Kā tev šķiet? Tas, kurš liedz,
(10) ka vergs lūdz, -
(11) kā tev šķiet? – varbūt tas, Dieva vadīts,
(12) sauc pie dievbijības?
(13) Kā tev šķiet? – vai tomēr tas nebūs noliedzējs un novērsējies?
(14) Vai gan tas nezina, ka Dievs redz?
(15) Ja tas nemitēsies, Mēs to grābsim aiz cekula –
(16) aiz viņa melīgā, grēcīgā cekula!
(17) Lai tad viņš sauc savu sapulci –
(18) Mēs atsauksim Elles sardzi!

(19) Ak, nē! Tu neklausi viņam, -
    tu zemojies un tuvojies!

iepriekšējo ] augšup ] nākošo ]