95. sūra. Vīģeskoks

Līdzcietīgā, Žēlsirdīgā Dieva vārdā!

(1) Pie vīģes un olīvkoka
(2) un pie Sīnaja kalna,
(3) un pie šīs drošās pilsētas!*

(4) Tiešām, Mēs radījām cilvēku vislabākajā no veidnēm,
(5) bet galā noliksim viņu zemāk par zemākajiem! –
(6) tak ne tos, kuri tic un pēc taisnības dara,
    tiem - nebeidzama atalga!

(7) Kas gan vēl spēs sacīt, ka tu melo par Tiesas dienu** -
    vai Dievs nav vistaisnākais tiesnesis?!

* Drošā pilsēta - svētceļnieku neaizskaramības garantijām nodrošinātā Meka. Viena no tradīcijām lasa visas četras zvēresta piesaistes kā vietvārdus, jo Damaskas kalnos audzētas vīģes, bet Jeruzālemes kalnos olīves.

**Vai: Kas gan vēl liek tev noliegt Tiesas dienu - ...

iepriekšējo ] augšup ] nākošo ]