94. sūra. Vai neatvērām

Līdzcietīgā, Žēlsirdīgā Dieva vārdā!

(1) Vai Mēs neatvērām tev krūtis
(2) un neizrāvām tavu slogu,
(3) kas lieca tev muguru?
(4)Vai mēs nepaaugstinājām tevi ļaužu valodās?

(5) Jo paties, ar grūtumu – vieglums,
(6) paties, ar grūtumu – vieglums!

(7) Kad būsi ko paveicis, nemities –
(8) centies pēc sava Kunga!

iepriekšējo ] augšup ] nākošo ]