93. sūra. Rītastunda

Līdzcietīgā, Žēlsirdīgā Dieva vārdā!

(1) Pie rītastundas,
(2) un pie nakts, kad tā dziļa!/un pie visdziļākās nakts!

(3) Tavs Kungs nav atstājis tevi,
    nav/ne pametis tevi!
(4) Kas vēl nāks, būs tev labāks
    nekā tas/par to, kas bijis,
(5) un drīz tavs Kungs apbalvos tevi,
    un būsi rimts.

(7) Vai, atradis tevi bārenī,
    Viņš tevi nepatvēra?
(8) Vai, atradis tevi nabagu,
    Viņš nedarīja tevi bagātu?
(9) Nu, tad/Un tādēļ vis bārenim nedari pāri
(10) un lūdzēju neatgrūd,
(11) bet rādi, ar ko tavs Kungs tevi svētījis!

iepriekšējo ] augšup ] nākošo ]