112. sūra. Šķīstīšana

Līdzcietīgā un žēlsirdīgā Dieva vārdā!

(1) Saki: Viņš, Dievs, ir viens,
(2) Uzturētājs Dievs,
(3)Viņš nav dzemdinājis
    un nav dzemdēts,
(4) un Viņam līdzīga nav neviena.

iepriekšējo ] augšup ] nākošo ]