111. sūra. Vīta virve

Līdzcietīgā, žēlsirdīgā Dieva vārdā!

(1) Kaut Abi/Abu? Lahabs* putēdams izputētu!
(2) Ko līdz nu tam viņa manta un viss, ko tas guvis?/un ko tas guvis?
(3) Viņš cepsies/degs uguns liesmās,
(4) un viņa sieva, ie/naida kūrēja** -
(5) kaklā tai vīta virve!

------------------------------------------

* "Liesmu Tēvs", "Liesmvaidzis".

** Vai: un viņa sieva par šķilu pienesāju... (Tekstā ironiski apspēlēta idiomas "tiešā" nozīme. Abi Lahaba sieva nes malkas šķilas elles ugunij, kurā deg viņas bezdievīgais vīrs - vai, varbūt, pēc vīra nāves palikusi bez atbalsta un aizstāvības, tā spiesta lasīt žagarus pavardam, kā reiz meklējusi dedzekli intrigu un naida liesmām?)

iepriekšējo ] augšup ] nākošo ]