110. sūra. Palīdzība

Līdzcietīgā, žēlsirdīgā Dieva vārdā!

(1) Kad nāks Dieva palīdzība un uzvara,
(2) un tu redzēsi ļaudis bariem ieejam Dieva ticībā,
(3) tad godā un slavini savu Kungu,
    un lūdz, lai Viņš piedod tev -
    paties, Viņš ir P/piedevējs.

iepriekšējo ] augšup ] nākošo ]