98. sūra. Pierādījums

Līdzcietīgā, Žēlsirdīgā Dieva vārdā!

(1) Ne tie no noliedzējiem, kuriem doti Raksti,
    nedz tie, kas Dievam tura līdzniekus,
    negribēja piekāpties, pirms sasniedza tos Pierādījums* -
(2) Vēstnesis, Dieva sūtīts, kas lasīja no šķīstām lapām,
    kurās rakstīta patiesība.
(4) Un tie, kuriem doti Raksti, nesašķēlās,
    iekams tos nebija sasniedzis Pierādījums!
(5) Nekas tak cits tiem netika prasīts,
    vien uzticīgi kalpot Dievam kā senie vientieši savā ticībā,
    un stāvēt lūgšanu, un šķīstīties žēlastības dāvanām**! -
    tāda ir patiesā ticība.

(6) Paties, gan tie noliedzēji, kam doti Raksti,
    gan tie, kas Dievam tura līdzniekus,
    tiks Elles ugunīs un mūžam tur paliks!
    Tie – sliktākie no Radības!

(7) Paties, tie, kuri tic un pēc taisnības dara, tie – labākie no Radības!
(8)Tiem tiks alga no viņu Kunga –
    Edenes dārzi, kur palejās strauti plūst, -
    un tie mūžam tur paliks!
(9) Dievs būs mierā ar tiem un tie – ar Viņu.
    Tā būs tiem, kuri savu Kungu bijā!

*Vai: netika atstumti, pirms tos sasniedza Pierādījums...

**Vai: dot šķīstīšanās dāvanas...

iepriekšējo ] augšup ] nākošo ]