99. sūra. Zemestrīce

Žēlīgā un žēlsirdīgā Dieva vārdā!

(1) Kad trīcēs zeme trīsās savās,
(2) kad izvels zeme nastas savas,
(3) un cilvēks teiks: kas noticis tai? -
(4) tai Dienā tā sacīs, kas /sakāms/ tai,
(5) jo tavs Kungs būs to atklājis tai!

(6) Tai Dienā ļaudis izkaisus steigs,
    lai ieraudzītu savus darbus,
(7) un kurš būs darījis laba kaut putekļa svarā,
    ieraudzīs to,
(8) un kurš būs darījis ļauna kaut putekļa svarā,
    ieraudzīs to!

iepriekšējo ] augšup ] nākošo ]