100. sūra. Auļotājas

Žēlīgā un žēlsirdīgā Dieva vārdā!

(1) Pie elsus auļodamām*,
(2) pie šķilšus šķeldamām dzirkstis,
(3) pie rītausmā uzklupdamām,
(4) pie putekļus saceldamām
(5) un /pašā/ viducī klupšus ieklupdamām:

(6) paties, cilvēks nav savam Kungam pateicīgs,
(7) un pats viņš tam liecinieks -
(8) cik stipri viņš labumus mīļo/kāro!

(9) Vai viņš nezina - kad tie, kas kapos, uztrūksies
(10) un tas, kas krūtīs, atklāsies,
(11) paties, viņu Kungs tai Dienā visu par viņiem zinās!

*Apzvērējumā izmantotā divdabja siev. dz. liecina, ka 6. gs. beduīni savos karos un sirojumos īpaši augstu vērtējuši ķēves un kamieļmātes.

iepriekšējo ] augšup ] nākošo ]