80. sūra. Viņš saviebās

Līdzcietīgā, Žēlsirdīgā Dieva vārdā!

(1) Viņš saviebās un novērsās,
(2) kad pienāca pie viņa aklais!..
(3) Bet kā tev zināt – ja nu šis tiktu šķīstīts,
(4) vai ko iegaumētu, un tas nāktu šim par labu?
(5) Bet kurš pats sevim dižens,
(6) tādu tu sumini -
(7) lai arī nebūtu tava vaina, ja viņš paliek nešķīstīts!
(8) Bet kurš nāk pie tevis satraucies
(9) un baiļu pilns,
(10) tādu tu nepamani!
(11) Ak, nē! Tas ir atgādinājums,
(12) un ikviens, kurš grib, tas lai iegaumē To –
(13) uz godpilnām lapām,
(14) augstām, šķīstām,
(15) ko rakstījuši rakstveži,
(16) kas cēli, uzticīgi!

(17) Lai iznīkst cilvēks, šis noliedzējs!
(18) No kā Viņš rada to?
(19) No lāses Viņš rada un darina to,
(20) tad vada pa vieglu ceļu to.
(21) tad nāvē to un bedī to,
(22) tad Viņš, kad gribēs, cels augšā to –
(23) bet tas i nepilda, ko Viņš pavēl tam!

(24) Lai paraugās cilvēks - no kā tas pārtiek?
(25) Lūk, lietin lejam Mēs ūdeni,
(26) tad šķeltin šķeļam Mēs zemi,
(27) un audzējam tajā labību
(28) un vīnogulājus, un dārzājus,
(29) un olīvkokus, un datelpalmas,
(30) un biezus dārzus,
(31) un augļus, un zāli
(32) par iepriecinājumu jums un jūsu lopiem!

(33) Kad atskanēs Dārds –
(34) dienā, kad cilvēks bēgs no sava brāļa,
(35) no savas mātes un no sava tēva,
(36) no savas sievas un no saviem dēliem,
(37) ikvienam tai dienā būs gana i savu rūpju!
(38) Tai dienā vaigs dažiem būs gaišs,
(39) smejošs un laimīgs!
(40) Tai dienā vaigs dažiem būs putekļiem noklāts
(41) un aptumšots –
(42) tie – noliedzēji un grēkdari!

iepriekšējo ] augšup ] nākošo ]