81. sūra. Kad ietīsies

Līdzcietīgā, Žēlsirdīgā Dieva vārdā!

(1) Kad saule ietīsies,
(2) kad zvaigznes aizklāsies,
(3) kad kalni vazāsies,
(4) kad nevienam vairs nerūpēs kamieļmāte, kurai laiks atnesties,
(5) kad zvēri pulcēsies,
(6) kad jūras vārīsies,
(7) kad dvēseles sadosies,
(8) kad dzīva apraktā pavaicāta –
(9) par kādu tad grēku tā nogalināta?! –
(10) kad tīstokļi attīsies/lapas atšķirsies,
(11) kad debesis lobīsies,
(12) kad Elle iedegsies,
(13) kad Debesdārzs tuvosies,
(14) tad zinās dvēsele, ko tā sev sagādājusies!

(15) Nē! – zvēru pie zvaigznēm staigātājām,
(16) pie debeslaivām, rietētājām,
(17) un pie nakts, kad tā vizuļo,
(18) un pie rīta, kad tas trīsuļo –
(19) paties, Tas – cildena vēstneša atnestais vārds/te cildens vēstnesis runā,
(20) tā, kuram vara pie Tā, Kuram Tronis,
(21) tā, kuram klausa, tā, kuram uzticēts!

(22) Un jūsu līdzbiedrs nav apsēsts,
(23) paties, viņš to redzēja pie skaidra apvāršņa –
(24) un negrasās noklusēt Apslēpto!

(25) Neba akmeņiem nomētājams Sātans te runā! –
(26) kurp tad jūs ejat?!

(27) Tas – tikai atgādinājums pasauļu iemītniekiem –
(28) tiem no jums, kas grib iet taisnu ceļu.

(29) Bet ko gan jūs varat gribēt, - tik to, ko grib Dievs, pasauļu Kungs!

iepriekšējo ] augšup ] nākošo ]