82. sūra. Kad izirs

Līdzcietīgā, Žēlsirdīgā Dieva vārdā!

(1) Kad debesis izirs,
(2) kad zvaigznes izbirs,
(3) kad jūras pāri ies,
(4) kad kapi apvērsīsies,
(5) tad zinās ik dvēsele, ko tā darījusi
(6) un ko atstājusi nedarītu.

(7) Ak, cilvēk! Kas tevi kūda pret tavu cildeno Kungu, Kurš radījis tevi un veidojis tevi, un samērojis tevi,
(8) kā gribējis, tā salicis tevi?

(9) Ak, nē! – vienalga jūs noliedzat Tiesas dienu!

(10) Paties, jums pielikti uzraudzītāji,
(11) cildeni pierakstītāji -
(12) tie zin, ko jūs darāt!
(13) Paties, svētīgos gaida tīksme,
(14) un, paties, negantos gaida Elle –
(15) tur degs tie Tiesas dienā,
(16) tiem turienes neizbēgt!
(17) Bet kā tev zināt, kāda būs Tiesas diena?
(18) Un vēlreiz – kā tev zināt, kāda būs Tiesas diena?!
(19) Tai dienā nejaudās dvēsele dvēselei nenieka – tai dienā viss Dieva ziņā!

iepriekšējo ] augšup ] nākošo ]