83. sūra. Apmērītāji

Līdzcietīgā, Žēlsirdīgā Dieva vārdā!

(1)Vai! apmērītājiem –
(2) tiem, kuri no citiem prasa pilnu mēru,
(3) tak mērodami vai svērdami citiem, tie rucina!
(4) Vai tie nedomā, ka tos piecels
(5) Lielajā dienā,
(6) dienā, kad ļaudis stāsies Pasauļu Kunga priekšā?!
(7) Ak, nē! paties, neganto saraksts ir Tvērājā!
(8) Bet kā tev zināt, kas tā tāda – Tvērāja?!
(9) Tā – pierakstīta grāmata!
(10) Vai! tajā dienā noliedzējiem,
(11) kas par meliem saukuši Tiesas dienu!
(12) Neviens to nesauks par meliem, vien visi še grēcīgie pārkāpēji!
(13) Kad nolasa tādam mūsu zīmes, tas saka: senļaužu nostāsti!-
(14) Ak, nē! – tik sirdis tiem norūsējušas no visa, ko tie guvušies!
(15) Ak, nē! – paties, tie tajā dienā no sava Kunga būs šķirti,
(16) un, paties, tad tie Ellē cepsies,
(17) un tad tiks pasacīts: lūk, šo jūs saucāt par meliem! –

(18) Ak, nē! – paties, taisnīgo saraksts ir Paaugstinātājā!
(19) Bet kā tev zināt, kas tā tāda – Paaugstinātāja?
(20) Tā - pierakstīta grāmata,
(21) to aplūkos tie, kas pieaicināti!
(22) Paties, taisnajiem tīksmība -
(23) uz vāļām tie atdusēsies un lūkosies apkārt,
(24) tu redzēsi tīksmes spožumu viņu sejās,
(25) tos dzirdīs ar tīru aizzīmogotu vīnu,
(26) kam muskus zīmogs – lai kāro to kārotājs! -
(27) un tas atjaukts ar ūdeni no Augšavota/Staltavota –
(28) no avota, pie kura dzer tie, kas pieaicināti!

(29) Paties, tie, kas noziedzās, smējās par tiem, kas ticēja –
(30) garāmejot tie sametās acīm
(31) un, atgriezušies pie savas saimes, tie uzjautrinājās,
(32) un, kad vien tie šos redzēja, tie teica: paties, šie alojas! –
(33) kaut nebij tie sūtīti šiem par sargiem!
(34) Bet tajā dienā tie, kas tic, smiesies par noliedzējiem,
(35) uz vāļām tie atdusēsies un lūkosies apkārt –
(36) vai saņem noliedzēji par to, ko darījuši?

iepriekšējo ] augšup ] nākošo ]