84. sūra. Kad sašķelsies

Līdzcietīgā, Žēlsirdīgā Dieva vārdā!

(1) Kad debesis sašķelsies,
(2) klausīdamas savam Kungam -
        un tiešām tā būs! -
(3) kad zeme izplāsies gluda
(4) un izgāzīs visu, kas tajā,
        un iztuksīs tukša,
(5) klausīdama savam Kungam -
        un tiešām tā būs! -
(6) tad patiesi, ak cilvēks, lauztin tu lauzīsies pie sava Kunga
        un stāsies Tā priekšā.
(7) Kuram sniegs viņa grāmatu labajā rokā,
(8) tam lēsīs pēc vieglās lēses,
(9) un tas pārnāks pie savas saimes līksms.
(10) Bet kuram sniegs viņa grāmatu no mugurpuses,
(11) tas sauks pēc bojāejas
(12) cepdamies pekles ugunī.
(13) Paties, saimes vidū viņš mita līksms,
(14) tam likās, ka nenāksies atgriezties -
(15) tak nē – viņa Kungs viņu vēroja!

(16) Bet nē – zvēru pie vakarblāzmas
(17) un pie nakts, un visa, ko tā klāj,
(18) un pie pilna mēness,
(19) ka jūs sasniegsiet kāpi pēc kāpes!

(20) Kas noticis tiem, ka tie netic,
(21) un, kad lasa tiem Korānu, tie nezemojas? -
(22) noliedzēji i vēl saukā to par meliem!
(23) Bet Dievs zina gan, ko tie slēpj!
(24) Iepriecē tos - viņus sagaida grūta sodība! -
(25) tik ne tos, kuri tic un pēc taisnības dara,
        tiem - nebeidzama atalga/atlīdze nebeidzama!

iepriekšējo ] augšup ] nākošo ]