85. sūra. Zvaigznāji

Līdzcietīgā, Žēlsirdīgā Dieva vārdā!

(1) Pie debesīm, kur zvaigznāji,
(2) pie apsolītās dienas,
(3) pie liecinieka un tā, par kuru liecināts -
(4) pagalam tie, kam bedre,
(5) kur uguns kuras,
(6) un tie blakus turas -
(7) tie paši zina, ko darījuši ticīgajiem!
(8) Tie nīda šos tik par to, ka šie ticēja Visvarenajam un Slavināmajam Dievam,
(9) Kam vara pār debesīm un pār zemi
    Dievs – visam liecinieks!

(10)Paties, tiem, kas vajājuši* ticīgos un ticīgās,
    un nav nožēlojuši, tiem - Elles sodība, Degtuves sodība!
(11) Bet tiem, kas tic un pēc taisnības dara,
    tiem Debes/dārzi, kur palejās strauti plūst.
    Tas – liels guvums!

(12) Paties, tava Kunga tvēriens stiprs -
(13) paties, Viņš liek tapt un Viņš liek atkārtoties,
(14) Viņš – Piedevējs, Laipnais,
(15) Troņa Kungs, Slavenais,
(16) Kurš izdara, ko tik grib!/Kurš izdara visu, ko grib!

(17) Vai tevi ir sasniedzis stāsts par karapulkiem,
(18) par faraonu un tamūdiešiem**?
(19) Tak vienalga, noliedzēji teic, ka tie - meli!

(20)Dievs lenc tos no aizmugures!

(21)Bet vienalga, tas – slavenais Korāns,
(22) tas - plāksnē glabāts!

* Vai: novērsuši (no ticības).

** Sk. 7:73-79. Tamūdieši – Seno Austrumu historiogrāfijā un arābu folklorā semītu cilts. Tradīcija sasaista tamūdiešus ar vēsturē plašāk dokumentēto Nabatijas valsti Arābijas ziemeļrietumos (4.gs. pr.Kr. – 1.gs. pēc Kr., galvaspilsēta Petra).

iepriekšējo ] augšup ] nākošo ]