43. sūra. Rotas./Greznas.

60.lpp.
Draugi taī dienā kļūs naidnieki cits citam -
bet tik ne dievbijīgie!
Ak, Mani vergi! Nenāks taī dienā bailes pār jums,
un jūs neskumsiet,
kas jūs ticējāt Mūsu zīmēm un bijāt pakļāvīgi [t.i. muslimi] –
nāciet Dārzā!
Līksmojiet jūs un jūsu sievas!
Tos apnēsās zelta šķīvjiem un kausiem,
un tajos - ko dvēsele vēlas, un kas tīksmina acis;
un jūs tur paliksiet mūžam!
Tas – Dārzs, ko jūs mantojuši par to, ko jūs darījuši!
Tajā jums gana augļu, ko ēst.
Bet paties, grēcinieki mūžam paliks Elles sodībā.
Tā nemitēsies no tiem, un tie - izmisībā!
Tak neba Mēs bijām tiem varmācīgs –
tie paši bija sev varmācīgi!
Tie kliegs:
priekšniek! Lai tavs Kungs mums padara galu! –
Tas atbildēs: paties, jūs te paliksiet! –
Mēs jums atnesām Patiesību,
bet daudziem/vairumam?!/no jums netīk Patiesība
/bet daudzi jūs novērsāties no Patiesības/.
(43:67-78)

iepriekšējo ] augšup ] nākošo ]