1. sūra. Atvērēja

No Mekas. Ietver 7 zīmes.

Līdzcietīgā, Ž/žēlsirdīgā Dieva vārdā!

(1) Slava Dievam, pasauļu Kungam,
(2) L/līdzcietīgajam, Ž/žēlsirdīgajam,
(3) Kurš valdīs pār Tiesas dienu!
(4) Lūk/Paties, Tev mēs kalpojam/Tevi mēs pielūdzam un no tevis lūdzam/gaidām palīdzību! /
(4) Tik Tev mēs kalpojam, tik Tevi mēs saucam palīgā!
(5) Ved mūs pa taisnu ceļu,
(6) pa ceļu, kur Tevis aplaimotie,
(7)nevis kur tie, uz kuriem - dusmas, nedz kur tie, kas alojas.

augšup ] nākošo ]