87. sūra. Visaugstais

Līdzcietīgā, Žēlsirdīgā Dieva vārdā!

(1) Slavini tava Visaugstā Kunga vārdu -
(2) Tā, Kurš radījis un Kurš ierīkojis,
(3) Kurš likteņus nolicis un pie tiem novadījis,
(4) Kurš ganībām sazelt licis
(5) un vērtis tās palsenā vīstā!

(6) Mēs dodam tev To lasīt, un tu neaizmirsīsi*
(7)neko – tik to, ko gribēs Dievs.
    Paties, Viņš zina to, kas pateikts, un to, kas slēpts.

(8) Mēs darīsim tev vieglu, lai tev būtu jo vieglāk - /Viegli Mēs tevi novedīsim pie visvieglākā!
(9) atgādini tu viņiem, ja atgādinājums ko palīdz!

(10) Tie atgādāsies, kas bijā Dievu,/Dievbijīgie atgādāsies,
(11) bet novērsīsies pats nešķīstākais/nelietīgākais,
(12) tas, kuram cepties milzugunī,
(13) tur šis nebūs ne miris, ne dzīvs!

(14) Svētība tam, kas šķīstījies,
(15) un atgādājies sava Kunga vārdu, un lūdzis!

(16) Tak nē, jūs izraugāties pasaules dzīvi,
(17) kaut tā otrā/pēcākā/nākamā – labāka un ilgāka!

(18) Paties, tas stāv jau agrākajos tīstokļos/lapās,
(19) Abrahāma un Mozus tīstokļos/lapās!

*Vai: neaizmirsti to...

iepriekšējo ] augšup ] nākošo ]