24. sūra

lai tās sedz lakatiem azoti
un nerāda savus krāšņumus citiem,
kā vien saviem vīriem
(Korāns 24:31).

Dievs ir zemes un debesu gaisma!
Viņa gaisma kā gaismeklis ielodzē,
kā gaismeklis kristāltraukā -
kristāltrauks kā pērļspodra zvaigzne,
tas aizdegas no svētīga koka,
eļļaskoka, kas ne no austrumiem, nedz no rietumiem,
kamī eļļa gaismo, pirms vēl guns skar to –
gaisma uz gaismas!
(Korāns, 24:35)

iepriekšējo ] augšup ] nākošo ]