78. sūra. Vēsts.

Līdzcietīgā, Žēlsirdīgā Dieva vārdā!

(1) Par ko viņi cits citu izprašņā?
(2)Par diženo vēsti,
(3) to, par kuru viņi nav vienisprāt.
(6) Vai Mēs nenolikām zemi par cisām
(7) un kalnus par balstiem?
(8) Mēs radījām jūs pāriem,
(9) un nolikām jums miegu par atpūtu,
(10) un nolikām nakti par segu,
(11) un nolikām dienu rūpestiem,
(12) un uzcēlām pār jums septiņas debesvelves,
(13) un nolikām gaismekli mirdzošo,
(14) un šļācām no tūcēm ūdeni irdzošo,
(15) ka Mēs ar to izaudzētu labību un stādus,
(16) un zarzaru dārzus.

(17) Tiešām, Nošķiršanas diena* jau nozīmēta! –
(18) diena, kad pūsta tiks taure, un jūs nāksiet pulkiem,
(19) un vērsies debesis kā vārti,
(20) un gaisīs kalni kā dūmaka.

(21) Tiešām, Elle tiem veras –
(22) tur negantie tveras,
(23) tur tie paliks uz laikiem,
(24) tur tie nebaudīs dzesmu un nekādu dzersmu,
(25) tik verdošu ūdeni un pūžņu smalstu –
(26) pienācīgu algu.

(27) Tiešām, nolēsi tie negaidīja
(28) un Mūsu zīmes tie noraidīt noraidīja,
(28) bet visu Mēs uzskaitījām grāmatā! –
(30) Nu nobaudiet! Un Mēs jums nepieliksim neko, kā tik sodību!

(31) Tiešām, bijīgajiem - guvums:
(32) dārzi un vīnogulāji,
(33) un pilnkrūtes vienaudzes,
(34) un kauss, pilns līdz malām!
(35) Viņi nedzirdēs tur ne tenkas, ne melus.

(36) Tā - atalga no tava Kunga, balva un atlīdzība
(37) no Kunga pār debesīm un zemi,
     un pār visu, kas starp tām,
     no Žēlīgā, Kuru tie neuzdrīkstēsies uzrunāt.

(38) Tajā dienā nostās Gars** un eņģeļi pēc kārtas,
     tie nerunās
     - vien tas, kuram Viņš, Žēlīgais atļaus, -
     un tas pateiks taisnību.

(39) Tā būs Patiesības diena - un kas grib, tas lai atgriežas pie sava Kunga!

(40) Tiešām, Mēs brīdinājām jūs par sodību, kura tuvu –
     par dienu, kad cilvēks ieraudzīs, ko viņa rokas darījušas!
     Tad zaimotājs teiks:
     Ak, kaut es būtu - pīšļi!

*Nošķiršanas diena – Pastarās tiesas diena, kad cilvēku labie darbi tiks nošķirti no ļaunajiem.

** Komentātori atzīmē, ka te minēts eņģelis Gabriēls (sal. 97:7).

iepriekšējo ] augšup ] nākošo ]