< JG 145 Jaunā Gaita   JG 147 >

28. GADAGĀJUMS

1983. GADS

5. (146.) NUMURS

Es redzēju, ka jauni cilvēki šodien viesnīcā apkārušies ar dzintariem un Nameja gredzeniem, bet - runāja angliski. Un man gribējas izsaukties - jūs nedrīkstat valkāt tās rotas, ja runājat angliski. Jūsu skaistākā rota ir latviešu valoda un jūs to nelietojat!

Sniedze Ruņģe

S A T U R S

1   

 Sniedze Ruņģe, Skaistākā rota

2   

 Augusts Annus, Atslēgas glabātāja

3   

 Intervija ar Aivaru Ruņģi. Intervē Juris Mazutis

8   

 Elga Rodze-Ķīsele, Mēs un pašreizējās Latvijas literātūra

10   

 Valija Ruņģe, Tautas pasakas, Kurbads un Lāčplēsis (nobeigums)

22   

 Ainas Kraujietes dzejoļi

24   

 Vizmas Belševicas dzejoļi

25   

 CEĻOJUMI-DIENASGRĀMATA

26   

 Kārlis Ābele, Latviešu kultūras dzīve emigrācijā 1981. un 1982. gadā

38   

 Jānis Apals, Par Āraišu ezerpils izpēti

42   

 Ņina Luce, Rakstniekam Jānim Sarmam šīs zemes gaitas atstājot

44   

 SKAŅAS UN ATSKAŅAS

46   

 ATBALSIS:

 

      Laimonis Mieriņš, 6. internacionālā britu zīmējumu biennāle

 

      Boriss Bērziņš, Modelis uz krēsla

47   

 NO VIENAS PUSES TĀ...

51   

 Imants Zilberts, Sandras Ikšes bibliografija

53   

 Raimonds Slaidiņš, Vēstule no tuksneša

54   

 GRĀMATAS:

 

      Mārtiņš Lasmanis, Pārmaiņas
            Baiba Bičole. Griežos. Dzejoļi 1976-1979

 

      Gundars Pļavkalns, Aktrises dzejoļi
            Lūcija Kalniņa. Svešās vāravas

 

      Lī B. Krofts, Solidāritātes fasāde
            Molodye poety Pribaltiki. Sastād. Natalija Sidorina

 

      Edīte Zuzena, Ja būtu, kā nav
            Nikolajs Kalniņš. Masku balle Vēja kalnā

57   

 TEĀTRIS:

 

      Ņina Luce, Lietuviešu drāmatiķa Algirda Landsberga luga
                     Pieci stabi tirgus laukumā
Sidnejā

 

      Nora Kūla, Patiesības pretmeti Peri ielas teātrī

vērpetīte   

 IN THIS ISSUE

 

Ilzes Raudsepas vāks - fotografija, kas rāda Māras Zālītes lugas Pilna Māras istabiņa
uzvedumu - lasījumu 2x2 nometnē Piesaulē Skaidrītes Lejas režijā 1983. g. 25. augustā.

Laimoņa Smilškalna iekārtojums.
Šī žurnāla teksts salikts ar mašīnu, kuras iegādi ir atbalstījis Latviešu Fonds.

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs
Atb. red. vietnieks: Jānis Bieriņš

Redaktori:

Kārlis Ābele Trimdas kultūra
Māris Bite Zinātnes
Nikolajs Bulmanis Māksla
Rolfs Ekmanis Recenzijas
Andrievs Ezergailis Vēsture
Vaira Freiberga Sabiedriskās zinātnes
Aina Kraujiete Dzeja
Tālivaldis Ķiķauka Atbalsis
Anita Liepiņa Proza
Ņina Luce Teātris
Juris Mazutis Ceļojumi-dienasgrāmata
Imants Sakss Mūzika
Ilze Valdmane In This Issue


Mākslinieciskais redaktors: Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori: Pāvils Cakuls, Juris Zommers

Korektore: Mirdza Čopa

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita