< JG 193 Jaunā Gaita   JG 196 >

38. GADAGĀJUMS

1993. GADA DECEMBRIS

4./5. (194/195) NUMURS

Šī Jaunās Gaitas dubultburtnīca veltīta valodas un tulkošanas jautājumiem. JG redaktori ar šo burtnīcu sveicina latviešu valodas veidotājus un bagātinātājus − valodniekus, tulkotājus, skolotājus, rakstniekus no Jāņa Endzelīna, Jāņa Raiņa un Kronvaldu Aša līdz Dzintaram Sodumam, Knutam Skujeniekam un jaunajai korektrisei Rīgas avīzē, kuŗai jāprot uzrakstīt ārzemju diplomāta, Latvijas apmeklētāja, vārdu tā, lai to pazītu un tas izrunā netiktu izkropļots.

S A T U R S

1     Valoda ir kultūras pamats
2     Gerda Roze, Krustceļi
3     Baibas Bičoles dzejoļi
5     Ainas Kraujietes dzejoļi
8     Paula Birznieka dzejoļi
10     Voldemāra Avena dzejoļi
12     Andris Akmentiņš, Latviešu kapi
14     Juris Zommers, Atspēle laikam
16     Gunars Saliņš, Kādi būs mūsu dvēseles viepļi? Intervija ar Gundegu Repši
19     Gundega Repše, Vēstule Otello
19     N.B., Par Gerdu Rozi
20     Margita Gūtmane, Vārdi Veronikai Strēlertei
21     Ruta Veidemane, Es iededzu savas ugunis...
22     Andŗa Akmentiņa proza
26     Margita Gūtmane, Vēstules mātei
29     Anšlava Eglīša fonda paziņojums
30     Tālivaldis Ķiķauka, Mūžīgais meklētājs
33     Jānis Rudzītis, Tālivalža Ķiķaukas fantastiskais romāns
34     Divi fragmenti no Tālivalža Ķiķaukas romāna Leonards
36     Aija Janelsiņa-Priedīte, Latviešu valoda:
skaists valodas piemineklis vai dzīvs sazināšanās un domu izteiksmes līdzeklis?
38     Brigita Šiliņa, Valsts valoda
42     Sarma Kļaviņa, Valodu likumi - vilšanās un cerības
45     Anita Liepiņa, Mans labais vārds
47     M.L., Noslēpums un atzīšanās
47     Anna Brigadere, No dienasgrāmatas 1931. g.
49     Jāns Smreks, „Poēzija, mana mīlestība"
51     Valija Ruņģe, Slovāku tulkotāja Jana Tesaržova
53     Rolfs Ekmanis, Valodas un sižeta meistars Valdemārs Kārkliņš
    ATBALSIS:
   57         Juris Silenieks, Tulkot vai netulkot?
59         Česlavs Milošs (Milosz), Sarajeva
60     Tulkotāji stāsta:
            Juris Silenieks, Ievada vietā
            Lia Smits, Piezīmes par literatūras tulkošanas veidiem un problēmām
            Sniedze Ruņģe, Saites veidošana starp divi kultūrām
            Andrejs Šedriks, Atbilstošo izteiksmi meklējot
            Ināra Cedriņa, Piezīmes par tulkošanu
            Astrīde Ivaska, Dzejas pārcelšana
            Uldis Bērziņš, Par tulkošanu
            Anonīms, Par tulkošanu
            Astrīda Stahnke, Aiz Aspazijas tulkojumiem
            Tālivaldis Ķiķauka, Dažas tulkošanas problēmas
73     Rasma Grīsle, Endzelīns arī atdzejotājs
74     Gunars Zvejnieks, Dagnija Šleiere un viņas Daugava
79     Kārlis Skalbe, Sarkanās lapas (fragments)
80     Nikolajs Bulmanis, Kolkas baznīcas un altārgleznas iesvētīšana
83     Ilze Konstante, Piecas gleznotājas Valsts mākslas muzejā
87     Laimonis Mieriņš, Pēterburgas piezīmes
     TEĀTRIS:
   88         Viktors Hausmanis, Uldis Dumpis: „Tā būs līdz mūža galam"
91         Mārtiņš Lasmanis, Jauna Karmena pagaidu vietā
92         Gunta Plostniece, Latvijas Nacionālās operas Ģildes aicinājums

93 

LASĪTĀJU VĒSTULES
95     PRESES SPOGULIS
97     Māris Ķirsons, Atklāta vēstule Latvijas valsts prezidentam Guntim Ulmanim
100     CEĻOJUMI-DIENASGRĀMATA 58
100     Imants Zilberts, Daiļrunātāji Latvijas Saeimā
106     GRĀMATAS:
              Biruta Sūrmane, Kad nepietiek sīkstuma
         Aivars Tarvids. Nelāga diena
              Jānis Mauliņš, Pasaules lāpītāji
         Eduards Freimanis. Kļūda. Romāns
              Velta Rūķe-Draviņa, Grāmata par Kristijoni Donelaiti
         Darbai apie Kristijona Donelaiti
              Valdemārs Ancītis, Grāmata, bez kuŗas nevarēsim iztikt
         Latviešu rakstniecība biogrāfijās
112     Imants Zilberts, zimējums
vērpetīte    IN THIS ISSUE

Juŗa Krieviņa vāks

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs
Saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Nikolajs Bulmanis Māksla
Andrievs Ezergailis Vēsture
Aina Kraujiete Dzeja
Mārtinš Lasmanis Grāmatas
Anita Liepiņa Proza
Juris Mazutis Zinātne un technika
Gunta Plostniece Mūzika
Juris Silenieks Atbalsis
Brigita Siliņa Teātris
Ilze Valdmane In This Issue


Mākslinieciskais redaktors: Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori: Pāvils Cakuls, Jānis Dindzāns, Ilze Valdmane, Juris Zommers

Korektores: Guna Blūma, Antra Brammane, llze Valdmane

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita