< JG 257 Jaunā Gaita   JG 259 >

54. GADAGĀJUMS

2009. GADA SEPTEMBRIS

3. (258.) NUMURS

Latvijas valsts ir tās pilsoņi. Mūsu nācijas identitāte ir latviešu valoda un kultūra. Valdības attieksme pret kultūru, zinātni un izglītību liek domāt, ka varas pārstāvji apzināti vēlas pārvērst tautu par mazizglītotu pūli, ar kuru var manipulēt savas intereses. Politiķu paustais viedoklis par kultūru tikai kā patērējošu nozari ir aplams. (..)

No Radošo savienību plēnuma Rezolūcijas, 2009.1.VI.

    Maketa fails

Satura apraksts

S A T U R S

 1

  

 No Radošo savienību Rezolūcijas

 2

 

 DZEJA: Voldemārs Avens, Anita Dzirne

 7

 

 Benita Veisberga. Pieraksti

12

 

 Eva Eglāja-Kristsone. Latvija un trimda. IV daļa: 1972-1975

16

 

 Zintnieces pareģojums (atdz. Uldis Bērziņš)

21

 

 R.E. Par Ulža Bērziņa atdzejoto Völuspá

22

 

 Rūta Dzenīte. Aspazijas mirdzēšanas laiks

23

 

 Aspazija. Pēc manis

   

 ATMIŅAS:

24

 

     Aina Siksna. Rudzītis, Mauriņa

26

 

     Franks Gordons. Būt latvietim bīstamāk nekā būt vācietim

27

 

 Jānis Gleizds. Saulaina diena
           Fotogrāfija

28

 

 Voldemārs Avens. Atslēgas caurums
           Eļļa uz kartona. 1997. 21,5 x 29,5 cm

30

 

     Uldis Siliņš. Atskatīties, pasmaidīt

32

 

     Atvadas no Valda Muižnieka un Ingunas Jansones 

33

 

 VĒSTURE: Jānis Krēsliņš Sr. Latvieši, igauņi, somi

34

 

 MŪZIKA: Helēna Gintere. Gundega Šmite

   

 MĀKSLA:

36

 

     R.E. Par Voldemāru Avenu

37

 

     Laimonis Mieriņš. RMT 2009

39

 

     Vilnis Auziņš. Jāņa Gleizda pusgadsimts

41

 

     L.T. Mākslinieki LV vēstniecībā

42

 

 LASĪTĀJU VĒSTULES

43

 

 KIBERKAMBARIS - Trimda Island

45

 

 Voldemārs Avens. Sarkanā debess
         Akrils uz audekla. 91 x 122 cm

46

 

 Rimands Ceplis. Uldis Bērziņš
         Fotogrāfija

47

 

 DAŽOS VĀRDOS (mb)(vg)(bs)(lt)(lz)(re)

58

 

 Jevgeņijs Kiseļovs. Vēstures skaidrošana

 

 

 GRĀMATAS:

59

 

     Santa Skujiņa. Dzeja ar priekšnosacījumu
           Uldis Bērziņš. Saruna ar Pastnieku

59

 

     Juris Silenieks. Trimdā un pasaules pagalmos
           Astrīde Ivaska. Dzeja un atdzeja. Ivara Ivaska ilustrācijas

60

 

     Juris Silenieks. Mājās, mājup, būt tur, kur jābūt
           Aina Zemdega. Raksti I. Sastād. Pāvils Vasariņš

62

 

     Māra Stabiņa. Par vidusāzijas zemju eksotiku
           Anita Liepa. Austrumu motīvs

62

 

     Astra Roze. Skaista valoda, aizraujošs sižets
           Inga Ābele. Paisums

64

 

     Vitolds Vītols. Ievads latviešu arhitektūras attīstībā
           Jānis Lejnieks, Zanda Redberga (sastādītāji). Latviešu arhitektu
           teorētiskie raksti un manuskripti 20. gadsimtā

67

 

     Juris Raudseps. Par Latvijas pastmarkām
           Robert Fearnley. The Latvian Issues

68

 

     Anita Liepiņa. Ventspils 1944. un 1945. gadā
           Inese Aide. Vētra liedagā

69

 

     Jānis Krēsliņš Jr. Vējazaķu atvase par savu tēvu
           Thomas von Vegesack. Utan hem i tiden

70

 

     Jānis Krēsliņš Jr. Tas 1809. gads
           Robert Schweitzer. Finnland, das Zarenreich und die Deutschen.

70

 

     Gundars Ķeniņš Kings. Cepuri nost igauņiem!
           Journal of Baltic Studies (JBS), XXXX/1, March 2009.

71

 

     Ivars Antēns. Par Birkerta Agni

 

 

 IN THIS ISSUE

Voldemāra Avena vāks – „Eņģe”
(eļļa uz audekla, 76 x 101 cm)

JG pateicas par KKF, PBLA & LNAK atbalstu

Galvenais redaktors: Rolfs Ekmanis

Galvenā redaktora vietnieks: Juris Žagariņš

Redaktori:

Voldemārs Avens
Vita Gaiķe
Anita Liepiņa
Andris Priedītis
Juris Silenieks
Juris Šlesers
Biruta Sūrmane
Lilita Zaļkalne


Konsultanti:
Līga Gaide, Uldis Matīss, Tija Kārkla

Datormaketētājs: Juris Žagariņš

Saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

 

Ilgonis Bērsons. Laiks, 2009. g. 17. okt. Desmit līdzdomu, 258. Jauno Gaitu lasot

 

Jaunā Gaita