< JG 286 Jaunā Gaita JG 288 >        

  62. GADAGĀJUMS

  ZIEMA 2016

  287. NUMURS

 

Janis Rozentāls

150        

 

  Maketa fails

 

   

S A T U R S

 

1

 Voldemārs Avens. Būs brokastis. Glezna

2

 DZEJA – Sigurbjorga Trosta meita

6

 Lienīte Medne-Spāre – Mantinieks – stāsts

9

 Rolfs Ekmanis – Juris Silenieks 1925-2016

10

 Uldis Bērziņš – Pirmais sapnis

11

 Jānis Liepiņš – Stepa nams. Ironiska spēle

   MĀKSLA

20

 Linda Treija – Māksla trīs paaudzēs

21

 Indra Avena – Mana galva, tava sirds. Glezna

22

 Sanita Upleja – Rozentāls un kalpošana

24

 Māris Brancis – Janis Rozentāls

26

 Daniela Treija – Rozentāla darbu parafrāzes

27

 Māris Brancis – Tēlotāja māksla Jaunajā Gaitā

33

 Gunārs Birkerts/Dace Micāne-Zālīte – Saruna

40

 Madelēna Miniata – Saulaini augi. Glezna

41

 Līvija Baumane – Dekadences traģiskā karaliene

44

 Sanita Briežkalne – Apgaismības laiks Kurzemē un Vidzemē

49

 Madara Eversone – LPSR rakstnieku savienības izveide

53

 Paulis Birznieks – Atommīla

54

 ATMIŅAS – Vladislavs Niteckis – Baltijas Universitāte

56

 DAŽOS VĀRDOS (vg)(mb)(sml)(lt)(fg)(re)

68

 NO LASĪTĀJU VĒSTULĒM

   GRĀMATAS

70

 Anita Liepiņa par Andrievu Ezergaili

     Andrievs Ezergailis. Caur velna zobiem. Vācu laiki šodien, 1941-1945.
     Esejas un domas

71

 Juris Šlesers – Sīkstais profesors Ji Xianlin

     Ji Xianlin. The Cowshed: Memories of the Chinese Cultural Revolution

74

 Pauls Raudseps – Nobela prēmija Dilanam

76

 LABVĒĻI

   In This Issue

Uz vāka detaļa no Indras Avenas darba
Trīs stabi
(ainava). 1994. Jaukta tehnika uz papīra

Redaktors: Rolfs Ekmanis

Palīgredaktores: Linda Treija, Sarma Muižniece Liepiņa

Redakcijas kolēģija:

Voldemārs Avens

Māris Brancis

Vita Gaiķe

Anita Liepiņa

Maija Meirāne

Juris Silenieks

Juris Šlesers

Lilita Zaļkalne

Izdevējs un maketētājs: Juris Žagariņš

Konsultanti: Ingrīda Bulmane, Līga Gaide, Tija Kārkle, Uldis Matīss, Andris Priedītis

Saimniecības vadītāja: Tija Kārkle

Jaunā Gaita