< JG 150 Jaunā Gaita   JG 152 >

30. GADAGĀJUMS

1985. GADA FEBRUĀRIS

1. (151.) NUMURS

Viena meita Rīgā dzied.
Otra dzied Valmierā.
Abas dzied vienu dziesmu. -
Vai tās vienas mātes meitas?

LD1

S A T U R S

1   

 Krišjāņa Barona Latvju daina 1

2   

 Ausma Macāte, Rīta skaņas

3   

 Margita Gūtmane, Fragmenti no prozas darba Tā pati diena

4   

 Mārtiņš Lasmanis, Neliela saruna ar Margitu Gūtmani

10   

 Ainas Kraujietes dzejoļi

12   

 Lidijas Dombrovskas dzejoļi

13   

 Visvaldis Reimanis, Ne gluži kā Buda

14   

 Laimoņa Juŗa G dzejoļi

15   

 Ontona Zvīdra dzejoļi

15   

 Vitauta Ļūdēna dzejoļi

17   

 Pēteris Aldiņš, Latviešu dziesmu dienas Minsterē

23   

 REDAKTORA PIEZĪMES

24   

 Andris Vītoliņš, Atskaņas iz orvelisko (t.i. 1984)...

27   

 Brunis Rubess, Latvijas nākotne kopā mūs sauc... un sauc vēl arvien

31   

 Jānis Andrups, Labo spēku pulcināšana

34   

 Jānis Klīdzējs, Krusttēvi

37   

 NO VIENAS PUSES TĀ...

40   

 MEZGLI X

41   

 Māris Bišofs, Zīmējums

42   

 Eduards Upenieks, Nacionālisms

42   

 Tupešu Jānis, Ko nozīmē būt latviskam?

44   

 TEĀTRIS:

 

      Ņina Luce, Mūsu un dzimtenes teātŗu problēma 1984. gadā

46   

 SKAŅAS UN ATSKAŅAS

48   

 CEĻOJUMI-DIENASGRĀMATA

50   

 GRĀMATAS:

 

      Mārtiņš Lasmanis, Spēks un pielāgošanās

 

      Gundars Pļavkalns, Viļņu dzīvokļi un salas

 

      Gundars Pļavkalns, Littera scripta manet

 

      Valentīne Lasmane, Vērtīga grāmata

57   

 LASĪTĀJU VĒSTULES

58   

 ATBALSIS:

 

      Tālivaldis Ķiķauka, Atbalsis

 

      Laimonis Mieriņš, Diriģents Arvīds Jansons 1914-1984

 

      Anita Liepiņa, Kontroversa luga un tās izrāde

vērpetīte   

 IN THIS ISSUE

 

Ilmāra Rumpētera vāks; Laimoņa Smilškalna iekārtojums.
Šī žurnāla teksts salikts ar mašīnu, kuras iegādi ir atbalstījis Latviešu Fonds.

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs
Atb. red. vietnieks: Jānis Bieriņš
Saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Kārlis Ābele Trimdas kultūra
Māris Bite Zinātnes
Nikolajs Bulmanis Māksla
Rolfs Ekmanis un  
Mārtiņš Lasmanis Recenzijas
Andrievs Ezergailis Vēsture
Vaira Freiberga Sabiedriskās zinātnes
Aina Kraujiete Dzeja
Tālivaldis Ķiķauka Atbalsis
Anita Liepiņa Proza
Ņina Luce Teātris
Juris Mazutis Ceļojumi-dienasgrāmata
Imants Sakss Mūzika
Ilze Valdmane In This Issue


Mākslinieciskais redaktors: Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori: Pāvils Cakuls, Juris Zommers

Korektore: Mirdza Čopa

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita