< JG 149 Jaunā Gaita   JG 151 >

29. GADAGĀJUMS

1984. GADA OKTOBRIS

4. (150.) NUMURS

Gunars Saliņš     NAKTI
    It kā kāds debesīs zvaigžņu pļavas, zvaigžņu puķes pļāvis
­
    it kā kāds debesīs apžilbinādamies saules meitu skāvis
­
    it kā kāds debesīs aizkarus pēkšņi uz citām vēl debešķīgākām debesīm vaļā rāvis
­
    it kā visumam pāri asti izpletis paradīzes pāvs
­
    it kā kāds visums tikko tur sācies un beidzies, kamēr tu atgāztu galvu brīnīdamis stāvi
­
                           kamēr tu atgāztu galvu stāvi,
    kāds mirdzoši cauršāvis tur augšā debesīs tavu dzīvi un tavu nāvi

S A T U R S

1     Gunars Saliņš, Nakti
2     Visvaldis Reinholds, Kompozicija
3     Veronikas Strēlertes dzejoļi
4     Astrīde Ivaska, Fragments
4     Laumas Cennes dzejoļi
5     Roberta Mūka dzejoļi
7     Ināra Brēdricha dzejoļi
9     Valentīns Pelēcis, Sadega (veltīts Ojāram Vācietim)
10     Bertolts Brechts, Ciemos pie trimdā izdzītiem dzejniekiem
10     Zbigņevs Herberts, Vēsts no pilsāta
12     Ezra Paunds, Hjū Selvins Moberlijs
13     Dzintars Sodums. Ezis akā
19     Ojāra Vācieša bērnu dzejoļi
20     Mārtiņš Lasmanis, Tumšais minors un ķeizarkronis
20     Ojāra Vācieša dzejoļi
24     Miniintervija ar 6. VLJK rīkotājiem
25     Māra Kalniete, Jaunais režisors Juris Rozītis
28     Mārtiņa Lasmaņa saruna ar Juri Rozīti
32     Valdis Liepiņš, Armeņi - tauta, kas pārdzīvos. Vai paraugs latviešiem?
34     Gevorga Emina dzejoļi
38     Kārlis Ābele. Latviešu kultūras dzīve emigrācijā 1983. gadā
41     Inārs Brēdrichs, Austrālijas Jaungaitnieku Apvienība
44     NO VIENAS PUSES TĀ...
47     MEZGLI IX
49     ATBALSIS
50     Imants Zilberts, Zīmējums
51     SKAŅAS UN ATSKAŅAS
54     Aldis L. Putniņš, Ko domā par sakariem ar Latviju?
56     GRĀMATAS:
       Gundars Pļavkalns, Pagātnes vara
           Aina Zemdega. Varšava neaizmirst
       Mārtiņš Lasmanis, Zemgalieši trimdā
           Voldemārs Richters. Zemgalieši vēl turas
59     LASĪTĀJU VĒSTULES
vērpetīte     IN THIS ISSUE

 

Ilmāra Rumpētera vāks; Laimoņa Smilškalna iekārtojums.
Šī žurnāla teksts salikts ar mašīnu, kuras iegādi ir atbalstījis Latviešu Fonds.

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs
Atb. red. vietnieks: Jānis Bieriņš
Saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Kārlis Ābele Trimdas kultūra
Māris Bite Zinātnes
Nikolajs Bulmanis Māksla
Rolfs Ekmanis un  
Mārtiņš Lasmanis Recenzijas
Andrievs Ezergailis Vēsture
Vaira Freiberga Sabiedriskās zinātnes
Aina Kraujiete Dzeja
Tālivaldis Ķiķauka Atbalsis
Anita Liepiņa Proza
Ņina Luce Teātris
Juris Mazutis Ceļojumi - dienasgrāmata
Imants Sakss Mūzika
Ilze Valdmane In This Issue


Mākslinieciskais redaktors: Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori: Pāvils Cakuls, Juris Zommers

Korektore: Mirdza Čopa

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita