< JG 182 Jaunā Gaita   JG 184 >

36. GADAGĀJUMS

1991. GADA AUGUSTS

3. (183) NUMURS

Likuma mērķis nav aizliegt un atturēt,
bet aizstāvēt un paplašināt brīvību

Džons Loks (John Locke)

S A T U R S

1    

Džons Loks, Likuma mērķis

2    

Daina Dagnija, Kritušais

3    

Ivars Ivasks, Baltijas eleģijas, otra sērija

9    

Voldemāra Avena dzejoļi

11    

Bernarda Brazdžoņa dzejoļi

12    

Juris Silenieks, Koki

16    

Jāņa Jaunsudrabiņa fonda prozas balva Ernai Ķikurei

17    

L.Z., Baltijas ceļa pēdējā taisne

18    

Tenis Grasis, Rīga barikādēs

21    

Uldis Bērziņš, Ēna krīt pār upi...

23    

Andris Slapiņš, Vēstule Veltai Rūķei-Draviņai (fragments)

24    

MEZGLI XXIII: Miķeļa Valtera pēdējā vēstule Ulmanim

31    

LASĪTĀJU VĒSTULES: Hermanis Vilks, Demokrātisko latviešu aicinājums 1941.

32    

Inta Čaklā, Ar dzīvam palikušā nastu plecos

34    

Valdis Krāslavietis, Kādā salidojumā

34    

Ojārs Vācietis, Atmiņu svētki

37    

Velta Rūķe-Draviņa, Baltiešu literatūra Eiropas kopainā

40    

Aleksandrs Zariņš, Džems Krīvs (1924-1989)

42    

Daina Dagnija par sevi

43    

TEĀTRIS: Biruta Sūrmane, Spēkasievas. Mīlētājas un nīdējas

48    

CEĻOJUMI-DIENASGRĀMATA 51

52    

GRĀMATAS:

       

    Biruta Sūrmane, Kukažiņa mūsdienās
        Indra Gubiņa. Dzilnas dziesma. Romāns

       

    Gunars Zvejnieks, Vērtīgu memuāru bālāks noslēgums
        Ernests Treiguts-Tāle. Latvieši, kaŗš ir sācies!  

       

    Valentine Lasmane, Aculiecinieka dokuments
        Julijans Vaivods. Septiņi mēneši Liepājas cietoksnī

       

    Imants Bite, Akmens raksti
        Arturs Goba. Ceļš uz Bitarīnu

58    

ATBALSIS:

       

    N.B., Lidija Dombrovska-Larsena Rietumaustrālijā

       

    Valdis J. Zeps, Žargons, jeb: Kur ir Uldis Siliņš, kad mums viņa vajag?

59    

PRESES SPOGULIS

vērpetīte   

IN THIS ISSUE

Ilmāra Rumpētera vāks

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs
Saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Māris Bite Zinātnes
Nikolajs Bulmanis Māksla
Andrievs Ezergailis Vēsture
Vaira Freiberga Sabiedriskās zinātnes
Aina Kraujiete Dzeja
Mārtinš Lasmanis Grāmatas
Osvalds Liepa Atbalsis
Anita Liepiņa Proza
Juris Mazutis Ceļojumi - dienasgrāmata
Brigita Siliņa Teātris
Ilze Valdmane In This Issue


Mākslinieciskais redaktors: Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori: Pāvils Cakuls, Ilze Valdmane, Juris Zommers

Korektores: Guna Blūma, Antra Brammane, Ilze Valdmane

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita