< JG 20 Jaunā Gaita   JG 22 >

4. GADA GĀJUMS

21. numurs

1959. g. maijs, jūnijs

Laris Strunke, zīmējums 90
Gunars Saliņš, dzejoļi  91
Jānis Turbads, Ķēves dēls Kurbads, pasakas fragmenti (nobeigums)  93
M. Mednis, Tiesa, dzejolis  103
Valdis Krāslavietis, Tas bija savāds sapnis, dzejolis  104
Jānis Klāvsons, Lūgšana  105
Linards Tauns, Bērns ar diviem baloniem, dzejolis  106
Leo Ozols, Kanaima un Dievmāte  107
Starp papēdi un zemi: Arvīds Skalbe, Ojārs Vācietis, Ārija Elksne  114

PĀRDOMAS un MEKLĒJUMI:

 

    Padomju mitoloģija Latvijā (Rolfs Ekmanis)

 116

GRĀMATAS:  
     Arnolds Spekke. Baltijas jūra senajās kartēs (L. Zandbergs)  

    Rokas grāmata Latvijas vēsturē (Uldis Ģērmanis)
          Arveds Švābe, Latvijas vēsture 1800-1914

 120

    Tālāk pa aizputinātām pēdām (Jānis Krēsliņš)

 121

LATVIEŠU TAUTAS PIEDZĪVOJUMI (Uldis Ģērmanis)

 122

REDAKTORA PAČALA (Laimonis Zandbergs)

 127

DZĪVE UN DARBI:  

    Tā sauktā "Jaunās Gaitas lieta" (Valters Nollendorfs)

 128

    Kripatas

 129

    "Jaunās Gaitas" autori - Laris Strunke (A. Ls.)

 130

AR PASTNIEKA GĀDĪBU

 132

SKABARGAS:

 135

    karolīnas paulis. Dzejoļi  
    Par prastībām. Citāti  
    Skabargu redakcijas padomnieks  
    A la maniere de Reinis Birzgalis  
    Speciālziņojums laikam no Āfrikas  
    Latviešu filmu chronika III  

Vāka zimējumu un nodaļu viņetes darinājis Imants Bite

Atbildīgais redaktors: Valters Nollendorfs

Redaktori -
Gunars Irbe, Aivars Ruņģis, Eduards Silkalns, Laimonis Streips, Laimonis Zandbergs


Jaunatnes apgāda "Ceļinieks" izdevums

Jaunā Gaita