< JG 19 Jaunā Gaita   JG 21 >

4. GADA GĀJUMS

20. numurs

1959. g. marts, aprīlis

Vanadznieks :

Mazs tu tapi, tēvs, tu nespēj augt:
Rītu nesaņēmi, kad nāk rīts, tavs dēls,
Tur tev vaina, tur tev mērķis zūd un darbs.

       (J. Rainis traģēdijā "Ilja Muromietis")

Tālivaldis Stubis. "Eļļa"  46

Mudīte Austriņa, Balets - procesija ar Linardu Taunu

 47

Linards Tauns dzejoļi

 48

Jānis Turbads, Ķēves dēls Kurbads, pasakas fragmenti (1. turp.)

 50

Gunars Saliņš, Apmežosim Ņujorku dzejolis

 57

Džeimss Džoiss, Uliss (tulkojis Dzintars Sodums)

 58

Andrejs Irbe, Dzirnaviņas dzejolis

 62

Uldis Ģērmanis, Latviešu tautas piedzīvojumi (12. turpinājums)

 63

PĀRDOMAS un MEKLĒJUMI:  
     Latviskots "Uliss" (G. Saliņš )  66
     Tulkotāja piezīmes (Dzintars Sodums)  66
     Aicinājums  70
Grāmatas:  71
     CILVĒKS CENTRĀ (G.I.)
          Par Pasternaka romānu "Doktors Živāgo"
 
     MŪŽĪGĀ DZĪVĪBA  (Jānis Klāvsons)
          Linards Tauns, MŪŽĪGAIS MĀKONIS, dzejoļi
 
     ŠĪSPASAULES MISTIĶIS  (Vns)
          Linards Tauns, MŪŽĪGAIS MĀKONIS, dzejoļi
 
     STARU VIESULIS (B.)
          Zinaīda Lazda, STARU VIESULIS
 
     KUR TU TIK ILGI BIJI? - TEPAT. KO TU DARĪJI? - NEKO DAUDZ.  (J.P.)
          AKADĒMISKĀ DZĪVE, rakstu krājums
 
     Piezīmes par vācu polītiku Latvijā (Jānis Krēsliņš)  74
DZĪVE un DARBI:  
     Gada beigās Austrālijā (Eduards Silkalns)  77
     Kripatas  78
     Jaunās Gaitas autori  80
SKABARGAS:  84
     Nakts; Lauku idille. Dzejoļi (Eduards Silkalns)  
     Dadzis, Mazais Pulieris un Dzintars Sodums (Pēteris Akmens)  
     Skabargu redakcijas padomnieks  
     Visjaunākā bilžu vārdnīca (Biruta Rubesa)  
     Latviešu filmu chronika II  

Vāka zimējumu un nodaļu viņetes darinājis Imants Bite

Atbildīgais redaktors: Valters Nollendorfs

Redaktori - Gunars Irbe, Aivars Ruņģis, Eduards Silkalns, Laimonis Streips, Laimonis Zandbergs


Jaunatnes apgāda "Ceļinieks" izdevums

Jaunā Gaita