< JG 213 Jaunā Gaita   JG 215 >

43. GADAGĀJUMS

1998. GADA SEPTEMBRIS

3.(214) NUMURS

pēc nedienām pilna un pilsēta mums ar šiem skribentiem, machinātoriem tā ņudz; un tad viltnieki daudzie, šis pērtiķu bars, kas ik dienas grib tautu muļķot un krāpt! Un nu lāpu neviens te vairs nepratīs nest, jo nav iemācīts viņiem šis darbs.

No Aristofāna komēdijas Vardes, kas izrādīta Atēnās 405. gadā pirms Kristu dzimšanas.

S A T U R S

1     Aristofāns
2     Laimonis Mieriņš, Leaping Forms 4
3     Māra Čaklā dzejoļi
7     InESes dzejoļi
9     Gunars Bekmans, Kāzas (TV luga)
15     Ojārs Spārītis, Usmas baznīca Latvijas kultūrā
18     Skaidrīte Rubene, "Izglītība jūs darīs brīvus". Eiropas kopkultūras baze un mēs
29     MĀKSLA:
            Voldemārs Avens, Rolands Kaņeps KF Balvas laureāts
30         Gleznotājs Laimonis Mieriņš (V.A.)
        MŪZIKA:
31         Juris Silenieks, Maestro Jansona pirmā sezona Pitsburgā
33         Imants Zemzaris, Vērts pameklēt kompaktdisku plauktā
34         Anita Liepiņa, Toronto Diždancim 50
36         Mārtiņš Lasmanis, Don Karlos Rīgā
36         Māra Subača zīmējums
37     VĒSTURE:
            Jānis Krēsliņš, Rosinājums likvidēt dažas plaši izplatītas leģendas par Latvijas vēsturi
39         Andrievs Ezergailis, Aivara Strangas prelūde...
42     ATMIŅAS: Ilmars Bastjānis-Krasts, Pēc gūsta
45     Mākslinieks Māris Subačs
46     GRĀMATAS:
      Franks Gordons, Jauna pieeja Vecajai Derībai
      Juris Silenieks, Sparīgi stāsti
         Lidija Dombrovska. Piederības pēdās
      Uldis Siliņš, Hausmaņa grāmatas izraisītas atmiņas
         Viktors Hausmanis. LATVIEŠU AKTIERI TRIMDĀ. Biogrāfijas un apceres
      Juris Silenieks, Cauri melnajiem laikiem
         Alberts Bels. Melnā zīme
      Jānis Liepiņš, Vai līdzībās lielums?
         Eduards Kļaviņš. Latviešu portreta glezniecība 1850-1916
47     Māra Subača zīmējums
54     KIBERKAMBARIS: Pilsonība: divvalodīga vai pusvalodīga?
57     DAŽOS VĀRDOS (I.B., B.S., R.E.)
59     Žbigņevs Herberts, Vista ir labākais piemērs...
60     Māra Subača zīmējums
60     LASĪTĀJU VĒSTULES
vērpetīte    IN THIS ISSUE

 

Ilmāra Rumpētera vāks

Galvenais redaktors: Rolfs Ekmanis

Galvenā redaktora vietniece un Jaunās Gaitas saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Voldemārs Avens Māksla
Andrievs Ezergailis Vēsture
Inta Ezergaile Dzeja
Mārtinš Lasmanis Grāmatas
Anita Liepiņa Proza
Gunta Plostniece Mūzika
Juris Silenieks Atbalsis
Brigita Siliņa Teātris
Juris Žagariņš Kiberkambaris


Mākslinieciskais redaktors: Ilmārs Rumpēters

Techniskais redaktors: Juris Zommers

Techniskie darbinieki:
Pāvils Cakuls, Jānis Dindzāns, Līga Gaide, Ilze Valdmane, Jānis Valdmanis

Korektores: Antra Brammane un Indra Gubiņa

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita