< JG 214 Jaunā Gaita   JG 216 >

43. GADAGĀJUMS

1998. GADA DECEMBRIS

4. (215) NUMURS

Pašos augstākajos laimes un lielākajos nelaimes brīžos mums ir vajadzīgs mākslinieks.

Jubilārs Johans Volfgangs fon Gēte (Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832)

S A T U R S

1     Johans Volfgangs fon Gēte
2     Guna Mundheima, No krastmalas dārza
3     Jura Kunnosa dzejoļi
6     Ritas Gāles dzejoļi
7     Andra Akmentiņa dzejoļi
9     Benita Veisberga, El Niņjo etīde
13     Jānis Lūkins, 1919-1998
14     Kārlis Račevskis, Pārdomas par reālismu
17     Valentīns Pelēcis (R.E.)
18     Anita Liepiņa, Divu kultūru cilvēks - Margita Gailīte/Gailītis
19     Juris Silenieks, Vive la différence!
21     Gundars Pļavkalns, Interesanta kollāža
26     Jānis Labsvīrs, ASV-Baltijas charta - US-Baltic Charter
29     MĀKSLA: Ruta Čaupova, Mākslinieku apstākļi Latvijā
32    

Gulbīšu Jānis, Teatrāla pievakare Blaumaņa Brakos

33    

Gunta Plostniece, Rīgas skanīgo jūlijdienu piezīmes

34    

Ingrīda Gutberga, "Kur varam vingrināties?"

35     Laimonis Mieriņš, Jaunā Britu bibliotēka jaunās telpās
37     Intervija ar Gunti Šmidchenu (Rolfs Ekmanis)
42     ATMIŅAS: Žanis Šmits, Saimniekojot Hermaņa Enzeliņa laukos
47     DOKUMENTI: 1907: Kārlis Ulmanis Hermanim Enzeliņam
50     Guna Mundheima (V.A.)
51     NOTA BENE (R.E.)
52     Ritvars Bregžis
53     KIBERKAMBARIS: Sarkanās zvaigznes ordenis daugavpilietim
57     GRĀMATAS:
             Juris Silenieks, Atgriešanās pie veseluma
           Astrīde Ivaska....jo rudens ir mans atgriešanās laiks
             Dzidra Purmale, Svešā krastā izmesta
           Marta Landmane. Vate ausīs
             Juris Silenieks, Mūsu rakstniecība parādās šur tur pasaulē
           World Literature Today, Spring 1998
59     Pauls Jaunzems, Lāčausis. No dipticha "Eposs"
62     DAŽOS VĀRDOS (R.E., B.S., M.L., L.S.)
64     Redakcijai piesūtītie izdevumi
vērpetīte    IN THIS ISSUE

 

Vitauta Sīmaņa vāks

Galvenais redaktors: Rolfs Ekmanis

Galvenā redaktora vietniece un Jaunās Gaitas saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Voldemārs Avens Māksla
Andrievs Ezergailis Vēsture
Inta Ezergaile Dzeja
Mārtinš Lasmanis Grāmatas
Anita Liepiņa Proza
Gunta Plostniece Mūzika
Juris Silenieks Atbalsis
Juris Žagariņš Kiberkambaris


Mākslinieciskais redaktors: Ilmārs Rumpēters

Techniskais redaktors: Juris Zommers

Techniskie darbinieki:
Pāvils Cakuls, Jānis Dindzāns, Līga Gaide, Ilze Valdmane, Jānis Valdmanis

Korektores: Antra Brammane un Indra Gubiņa

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita