< JG 215 Jaunā Gaita   JG 217>

44. GADAGĀJUMS

1999. GADA MARTS

1. (216) NUMURS

Pasaules pieredze rāda, ka režīms ir bijis vērtīgs, ja stimulējis kultūras uzplaukumu, tas ir nosacījums, kas tautu dara mūžīgu. Florence Mediči laikā bija nozīmīga pasaules vēsturē nevis ar to, ka iekaroja jaunas teritorijas, bet ar to, ka veicināja renesanses attīstību un mākslas uzplaukumu, tāpat kā Atēnas pēc Perikla.

Marija Briede. Esejas (1997)

S A T U R S

1     Marija Briede
2     Raimonds Staprāns, Līča ainava
3     Maijas Meirānes dzejoļi
5     Lolitas Gulbes dzejoļi
7     Ineses Račevskas dzejoļi
9     Vizma Belševica, Volfganga kartupeļi
12     Vaira Vīķe-Freiberga, Tautas nacionālā pašapziņa: problēmas un iespējas
20     Jānis Krēsliņš, Valodniece Edīte Hauzenberga-Šturma
25     Vitauts Jaunarājs, Pūt, vējiņi! un Kārlis Gustavs Jungs
30     Mārtiņš Lasmanis, Par Mirdzas Bendrupes dzeju
33     MŪZIKA: Andris Vītoliņš, Rondeau de Kenins
36     Bieriņa fonda balva D. Aperānei (I.B.)
   ATMIŅAS:
37          Gunars Saliņš, Jaunie un mūžīgi jaunie
38          Rita Gāle, Burvju lādīte
40     VĒSTURE: Franks Gordons, Brūnkreklis no Talsiem zem baltzilā karoga
42     GRĀMATAS:
             Valdemārs Ancītis, Kā tad ar tiem romāniem ir?
           Raimonds Briedis, Harijs Hiršs, Anita Rožkalne. Latviešu romānu rādītājs
             Juris Silenieks, Literatūras polītika no trešās puses
           Anite Rožkalne. Palma vējā
             Jānis Ramba, Gudra palīdzība
             Auseklis Zaļinskis, Brīnumdaiļa būtne ar pārdabīgām acim
           Olga Grendze. Atmiņu pēdās
             Auseklis Zaļinskis, Tā aplaupīja latviešu tautu
           Jānis Riekstiņš. Ekspropriācija. Dokumentu krājums
             Auseklis Zaļinskis, Kulaki Latvijā
           Jānis Riekstiņš. "Kulaki" Latvijā
49     Par gleznotāju Raimondu Staprānu (V.A.)
        Errata (R.E.)
50     Solveiga Miezīte, Pārdomas par PBLA balvu
52     Mārtiņa Straumaņa simtgade (J.Ž.)
53     Liene Straumane-Sorensone (Sorenson), Tēvs manās atmiņās
54     Dr. V.Dž. Džeims (W.J. James), Atmiņas par Prof. Dr. Mārtiņu Straumani
56     KIBERKAMBARIS: Mārtiņš Straumanis šodienas Latvijā
58     DAŽOS VĀRDOS (LB., B.S., R.E.)
60     LASĪTĀJU VĒSTULES
vērpetīte    IN THIS ISSUE

 

Vitauta Sīmana vāks

Galvenais redaktors: Rolfs Ekmanis

Galvenā redaktora vietniece un Jaunās Gaitas saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Voldemārs Avens Māksla
Andrievs Ezergailis Vēsture
Inta Ezergaile Dzeja
Mārtinš Lasmanis Grāmatas
Anita Liepiņa Proza
Gunta Plostniece Mūzika
Juris Silenieks Atbalsis
Juris Žagariņš Kiberkambaris


Mākslinieciskais redaktors: Ilmārs Rumpēters

Techniskais redaktors: Juris Zommers

Techniskie darbinieki:
Pāvils Cakuls, Jānis Dindzāns, Līga Gaide, Ilze Valdmane, Jānis Valdmanis

Korektores: Antra Brammane un Indra Gubiņa

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita