< JG 220 Jaunā Gaita   JG 222 >
JG221

45. GADAGĀJUMS

2000. GADA JŪNIJS

2. (221) NUMURS

Kārlis Skalbe (1879-1945):

Kultūras centieni ir visas tautas centieni. Mūsu valoda, rakstniecība un māksla - tā ir tā vienojošā uguns, pie kuŗas sildāmies, kas mūs tur kopā, kas glābj mūs no pazušanas starp citām lielākām un stiprākām tautām.

Mazās piezīmes (1921-1924)xxii

 
 
Satura apraksts


S A T U R S
 

 
1     Kārlis Skalbe
2     Reinis Zusters. Garu iezis
3     DZEJA:
            Dzintars Sodums
            Juris Rozītis
            Lidija Dombrovska
            Ilze Savicka
10     Tālivaldis Ķiķauka, Daiļliterātūra
13     Vilnis Titāns. Murds
14     Gundars Pļavkalns, Kvēlošana
16     Redakcijai piesūtitie izdevumi
17     Benjamiņš Jēgers, Jauna lappuse mūsu valodas vēsturē
20     Ojārs Spārītis, Melngalvju nama atdzimšana
23     Juris Silenieks, Mūsdienu renesanses intelektuālis Knuts Lesiņš
24     Astrīda Stahnke, Kas atbildēs zvanam?
25     Lalita Muižniece, Valija Ruņģe 1920-1999
26     Anita Liepiņa, Tālivaldis Ķiķauka 1929-2000
27     Helēna Hofmane, Hugo Skrastiņš 1914-1999
29     Haralds Norītis, Reinis Zusters 1919-1999
   ATMIŅAS:
31         Jānis Gulbītis, Par dažiem redaktoriem
34         Ilmars Bastjanis-Krasts, Latviešu māja
     MĀKSLA:
38         Biruta Sūrmane, Latviešu vijoles virtuozs - Gidons Krēmers
40         Voldemārs Avens, Baltiešu mākslas izstāde Nujorkā
41         Laimonis Mieriņš, Piezimes par Van Daika izstādi Londonā
 44         Ilga Sūna, Pusnakts pamestā mājā
45         Eleonora Šturma, Četru latviešu mākslinieču izstāde
     VĒSTURE:
47         Valdonis Frickauss, Ģenerāļa Berta draudzība
54         Jānis Krēsliņš, Latviešu tautas piedzīvojumi
     GRĀMATAS:
56         Juris Silenieks, Mājup
          Jānis Gorsvāns. Var runāt klusējot
57         Juris Silenieks, Patiess un naivs savā viltū
          Pēteris Zirnītis. Aizliegtais psalms
58         Anita Liepiņa, Pilnīgi subjektīvi
          Brunis Rubess un Nora Ikstena. Brīnumainā kārtā...
59     KIBERKAMBARIS: Pēc šoka terapijas - kardinālu pagriezienu?
62     DAŽOS VĀRDOS
63     LASĪTĀJU VĒSTULES

vērpetīte   

IN THIS ISSUE

JG daļēji atbalsta ALA un Kultūrkapitāla fonds.

 

Ilmāra Rumpētera vāks

Galvenais redaktors: Rolfs Ekmanis

Galvenā redaktora vietniece un Jaunās Gaitas saimniecības vadītāja: Ingrīda Bulmane

Redaktori:

Voldemārs Avens
Andrievs Ezergailis
Inta Ezergaile
Mārtinš Lasmanis
Anita Liepiņa
Juris Silenieks
Juris Žagariņš


Techniskie darbinieki:
Pāvils Cakuls, Jānis Dindzāns, Līga Gaide,
Ilze Valdmane, Jānis Valdmanis, Juris Zommers

Korektore: Indra Gubiņa, Antra Brammane

Ekspeditors: Guntis Liepiņš

Jaunā Gaita