JG 313 Jaunā Gaita JG 315  >

     70. GADAGĀJUMS

      RUDENS 2023

      314. NUMURS

JG 314 makets PDF formātā ‒ lasīšanai (2 MB)
JG 314 makets PDF formātā ‒ drukāšanai (24 MB - lēni lādējas!)

S A T U R S

  1 Elizabete Cukura. Smagums
  2 Valters Nollendorfs. Saknes Latvijā
  4 Anna Simina. Dzejas diena
  6 Rūta Mežavilka. Sūtu signālus
  8 Velta Kaltiņa. Pateikt nepasakāmo
12 Dagnija Dreika. Esejas
17 Juris Kastiņš. Cik tīkami
21 Maija Migla-Streiča. Nakts dzejoļi
23 Linda Tīmane. Tik tramīgs
26 Andra Manfelde. Divi avoti. fragments
31 Krīstīne Jučkoviča. Māsas vieglā dzīve
35 Rolanda Bula. Kriminālkomēdija
42 Baiba Zīle. Brīvības albatross
47 Guntis Zariņš (Tālers). Tikšanās ar Sirkantu
51 Lauris Bērziņš. Seržs lieliskais
54 Līga Rimša-Eglīte. Iepazīšanās
56 Vija Laganovska. Prūšu pēdās. fragments
 
  M Ā K S L A
64 Linda Treija. Pārāk tuvu, pārāk tālu
67 Irita Žeiere. Vainagošanās
69 Vainagi dzejā
 
  M Ū Z I K A
74 Arnolds Klotiņš. Modernisms pie latviešiem
 
  G R Ā M A T A S
77 Ojārs Spārītis: Pēteris Kalniņš
80 Jūlija Dibovska: Viesturs Vecgrāvis
82 Kaspars Zalāns: Raiens Dzelzkalns
84 Kristīne Ilziņa: Lelde Stumbre
86 Lāsma Gaitniece: Inguna Bauere
 
  D A Ž O S  V Ā R D O S
88 Aija Moeller un Linda Treija
90 Daniels Treimanis. Nevīstošie ziedi
   
  In This Issue

 


Uz vāka: Laura Dzērve. Atbildības vainags, 2022.,
munīciju čaulītes, misiņa stieple, 10 cm, diam. 20 cm

Sievietes spēks ir apbrīnojams – paceltu galvu
un izslietu muguru viņa turpina savu misiju.

 

Galvenais redaktors un izdevējs: Juris Žagariņš

Mākslas redaktore: Linda Treija

Literatūras redaktore: Sandra Ratniece

Redakcijas kolēģija:

Dace Aperāne

Vita Gaiķe

Lāsma Gaitniece

Anita Liepiņa

Maija Meirāne

Juris Šlesers

Vladis Spāre
Lilita Zaļkalne


Konsultanti: Tija Kārkle, Uldis Matīss

Saimniecības vadītāja: Tija Kārkle

 

JG pateicas Labvēļiem par atbalstu!

Jaunā Gaita