< JG 37 Jaunā Gaita   JG 39 >

7. GADA GĀJUMS

38. numurs

1962. GADS

Atšķetini no aplinkus ceļiem.

 

Velta Sniķere

S A T U R S

Laris Strunke: Krasts

170

Velta Sniķere, ***, Svešs prieks, Dzidri spārni, Laima 

171

Andrejs Irbe, 3.6.19. 

172

Zeltīte Avotiņa, Pret rītu, Vientuļos vakaros, Lietū 

174

Richards Rīdzinieks, Caur Pirandello prizmu 

175

Sulamite Tepfere, Vientulībā, Mīlestība, Saules jātnieks, Neizšķirtie     

178

Ivars Ivasks, Kritiskas pārdomas 

179

Jēkabs Ozols, Seno latviešu polītiskās dzīves iekārta

183

Jānis Rudzītis, Režīms un literātūra 

187

R.E., Sarunas ar Staļinu

197

-be, Lidija Dombrovska 

198

Septiņi jautājumi Andrim Blektem 

199

Starp filmu lentēm, "nomeklētājiem" un monitoriem: Ilgars Linde 

200

Rūta Speirs, Brīdis ar Veltu Sniķeri 

205

Gunars Irbe, Divvalodu dzejniece

206

ELJA satiekas Anglijā

207

Slaveni vārdi iz dzīves un literātūras 

208

 

Laŗa Strunkes vāks

Atbildīgais redaktors: Laimonis Zandbergs

Atbildīgā redaktora vietnieks: Jānis Bieriņš

Redaktori:
Valda Dreimane, Gunars Irbe, Anita Liepiņa
un Eduards Silkalns

Mākslinieciskais redaktors: Ervīns Grīns

Korrektores: Eifrīda Ezera, Valentīna Lasmane un Olita Taube

Jaunatnes apgāda "Celinieks" izdevums.

 Jaunā Gaita