< JG 69 Jaunā Gaita   JG 71 >

13. GADA GĀJUMS

70. numurs

1968. GADS

LATVI, lai kuŗā zemes daļā tu nonāktu, - piemini Latviju!

Nekad un nekur savā mūžā tu vairs nedzirdēsi skaistāka vārda par šo vārdu; tāpēc nemities to daudzināt, nebeidz slavēt valsti, kas šo vārdu nes. Ja esi tēvs, paud to saviem bērniem, ja esi māte, dziedi par viņu pie savu bērnu un mazbērnu šūpļiem, bet ja esi bērns, kas dzimis trimdā, - nerimsti taujāt par šo zemi savus vecākus. Latvija lai tavās domās un iedomās ir kā tāla, brīnišķīga sala pasaules jūŗā, uz kuŗu vienmēr jāstāv vērstam tavas dzīves laivas priekšgalam.

 

Jānis Jaunsudrabiņš, Piemini Latviju!

S A T U R S

Richards Zarriņš, Purvā  2
V. Pelēcis, No jaunās strāvas līdz jaunajai gaitai  3
A. Ezergailis, Rīgas domes vēlēšanas 1917. gadā  16
Andrejs Irbe, Mēs dzīvojam ziemeļos  24
Valda Dreimane, Vasara  28
Ivars Lindbergs, Vēstule Šveikam ...  29
Gunars Saliņš, Puisis stiprinieks 1968. gada vasarā  30
Benita Veisberga, Cechoslovakija 1968.g septembrī  32
Juris Mazutis, Nakts brauciens, Akapulko  33
Olafs Stumbrs, Motorlaivā, ceļā no Lielupes uz Sloku  36
Olafs Stumbrs, Par meitenēm, Plauktā kāpējs  37
Valentīns Pelēcis, Cechoslovakijas notikumi  43
Edvards Kenedijs, Izvadruna Robertam Kenedijam  44
Juris Mazutis, Stils: Pjērs Eliots Trudo  45
GRĀMATAS:  47
     Gundars Pļavkalns, Subjektīvitāte un aizlaiki
                 Velta Sniķere, Piesaukšana. Dzejoļi
     Magdalēne Rozentāle, Valodas vijība un jaunrade Anšlava Eglīša jaunākajā grāmatā
                 Anšlavs Eglītis, Tiesa nāk. Zvērinātā piezīmes
     I. Lindbergs, Arpusnieks - ideāla humānisma paudējs
                 Mārtiņš Zīverts, Nauda. Kriminālnovele 5 ainās
     Ieva un Agnis Balodis, Tulkojums ar ateistiskiem apsvērumiem
                 Dante, Vita Nuova. Atdzejojuši Vizma Belševica un Jānis Liepiņš
     Rolfs Ekmanis, Par skolu dzīvi un padomju varu
                 Jānis Kronlins, 379 Baigā gada dienas
     Edgars Andersons, Baltiešu sabiedriskās, kultūrālās un reliģiskās aktīvitātes
                 Acta Baltica VI. Red. A.Namsons
 
     Rolfs Ekmanis, Atmiņas un hidrografija
                 Pauls Ludvigs, Mūsu Latvijas ūdeņi
PRESES SPOGULIS  55
LASĪTĀJU VĒSTULES  56
ATBALSIS:  59
      Imants Bite: Rudolfs Kronbergs, Gleznas un krilografijas  
      Gunars Irbe: Edgars Ardenss, Serafima spārni  
      G.I.: Ija Meldere-Dzērve, Vaska spārni  
IN THIS ISSUE

Ilmāra Rumpētera vāks

Laimoņa Smilškalna iekārtojums

Atbildīgais redaktors - Laimonis Zandbergs

Atbildigā redaktora vietnieks - Jānis Bieriņš

Redaktori -
Kārlis Ābele, Valda Dreimane, Rolfs Ekmanis,
Gunars Irbe, Astrīde Ivaska, Ojārs Krātiņš,
Tālivaldis Ķiķauka, Ivars Lindbergs

Mākslinieciskais redaktors - Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori -
Modris Zandbergs un Juris Zommers

Korrektore - Elfrīda Ezera

Saimniecības daļas vadītājs - Vilnis Bija

Saimniecības daļas darbinieki -
Alfreds Balodis, Sarmīte Bija, Irēne Dāve,
Viktors Leonovs, Lūcija Skrodele, Jānis Vilks

Jaunā Gaita