< JG 90 Jaunā Gaita   JG 92 >

17. GADA GĀJUMS

91. numurs

1972. GADS

 

S A T U R S

1  Voldemāra Avena gleznu izstāde Ņujorkā
3  Pāvils Vasariņš, J. Jaunsudrabiņa prozas balvas fonds
4  Gunara Saliņa intervija ar Eglonu Spēku, „Kuģi ved uz vientulību".
6  Maza Šveices laikmetīgās lirikas izlase, Irmas Bērziņas sakārtojums un atdzejojumi
7  Irma Bērziņa, Šveices laikmetīgās dzejas atspulgā
19  Rolfs Ekmanis, Tas 1971. gads. Iezīmes Latvijas literārajā dzīvē
23  Jukums Mīts-Miets, Par Kurbadu un Turbadu
25  Laima Kalniņa, Kaķa ķepa
34  Juŗa Zommera dzejoļi
35  Irmas Bērziņas dzejoļi
37  Gunars Saliņš, Zaļumsvētki Ņujorkas pievārtē
39  Eglons Spēks, fragmenti no romāna „M/T Viktorija"
49  OJR, Ida Kerkovius - vai latvisks pārsteigums
50  Pāvils Klāns, Klusā kontrrevolūcija? Mūsu tautas situācija un padomju viedoklis dzimtenes sakaru jautājumā
54  GRĀMATAS:
        Olģerts Puravs, Romantisks primitīvisms un tā pretstats
             Irma Grebzde, Meitene un puķe. Romāns
             Valentīns Pelēcis, Malenieša pasaule III
        Gunārs Grava, Kaŗakalpu romāni
             Mārtiņš Krieviņš, Strēlnieki pārnāk mājās
            
Pauls Kūsbergs, Enna Kalma divi 'es'
            
Bruno Saulītis, Ošu gatve
        Tālivaldis Ķiķauka, Romāns bez atskabargām
             Teodors Zeltiņš, Mīlestības maize
        Māra Kalmane, Ne jau polkas solī...
             Augusts Štrauss, Saules ēnā
        Inta Ezergaile, Gētes piezīmes mūsdienu skatījumā
             Return from Italy. Goethe's Notebook 1788.
            
Introductory Poem, Notes, Commentary by Kurt Mueller-Vollmer
        Laimonis Mieriņš, Keramikas ābece
             A. Žūriņa, Keramika
        Gunars Irbe, Akmens nav akmens, un trešais logs
             Theodor Kallifatides, Tiden är inte oskyldig
60  JAUNĀS GAITAS AUTORI - Irma Bērziņa
61  LASĪTĀJU VĒSTULES
62  SKAŅAS UN ATSKAŅAS
64  ATBALSIS:
        G.I., Bobrovska proza latviski
        GIR-, Marginālijas
67  REDZES APLOKĀ
vērpetīte  IN THIS ISSUE

Ilmāra Rumpētera vāks

Laimoņa Smilškalna iekārtojums

Atbildīgais redaktors - Laimonis Zandbergs

Atbildigā redaktora vietnieks - Jānis Bieriņš

Redaktori -
Gvīdo Augusts, Kārlis Ābele, Valda Dreimane, Rolfs Ekmanis,
Andrievs Ezergailis, Gunars Irbe, Astrīde Ivaska, Ojārs Krātiņš,
Tālivaldis Ķiķauka, Ivars Lindbergs, Imants Sakss

Mākslinieciskais redaktors - Ilmārs Rumpēters

Techniskie redaktori -
Pāvils Cakuls, Modris Zandbergs un Juris Zommers

Korrektores - Elfrīda Ezera un Vera Streita

Saimniecības daļas vadītājs - Vilnis Bija

Saimniecības daļas darbinieki -
Alfreds Balodis, Sarmīte Bija, Laila Cakula, Irēne Dāve,
Jānis Dāvis, Lūcija Skrodele, Baiba Viļuma, Māra Zandberga

Jaunā Gaita